Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 138
Optativa 30
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

Primer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Expressió Oral i Escrita en Anglès 1 FB 6
Fonaments de la Comunicació Mediatitzada 1 FB 6
Història dels Models Audiovisuals 1 FB 6
Llenguatge Audiovisual 1 OB 6
Psicologia de la Comunicació en els Mitjans 1 FB 6
Dret i Deontologia de la Informació 2 FB 6
Estètica i Audiovisuals 2 FB 6
Expressió Oral i Escrita en Català 2 FB 6
Narrativa Audiovisual 2 OB 6
Sociologia de la Comunicació en els Mitjans 2 FB 6
Segon curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Expressió Oral i Escrita en Castellà 1 FB 6
Guió 1 OB 6
Música i So en l'Audiovisual 1 OB 6
Teoria de la Imatge 1 FB 6
Vídeo Digital 1 OB 6
Documentació Audiovisual 2 OB 6
Llenguatge i Tecnologia Multimèdia 2 OB 6
Muntatge i Edició 2 OB 6
Projectes I 2 OB 6
Teories de la Comunicació Mediatitzada 2 OB 6
Tercer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Disseny 1 OB 6
Mètodes de Recerca en Comunicació 1 OB 6
Postproducció d'Imatge i So 1 OB 6
Pràctiques 1 PR 6
Producció Audiovisual 1 OB 6
Disseny d'Interacció 2 OB 6
Estructura del Sistema Audiovisual 2 OB 6
Metanarratives 2 OB 6
Projectes II 2 OB 6
Realització Audiovisual 2 OB 6
Quart curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Comunicació a la Xarxa 1 OB 6
Producció Multimèdia 1 OB 6
Anàlisi i Crítica de Films 2 OB 6
Economia Aplicada als Mitjans 2 OB 6
Projecte Final (TFG) 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 18
Assignatures Optatives 2 OT 12

Itineraris i mencions

Menció en Creació Audiovisual
Menció en Gestió Audiovisual
Menció en Anàlisi i Crítica Audiovisuals
Comparteix-ho: