Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Accions de suport i d'orientació

El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals defineix la majoria de les accions d’orientació i suport a l’aprenentatge de forma individual i grupal als estudiants en les diferents fases del seu estudi.

Les accions de suport i orientació que es realitzen a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals són:

 1. Informació i accions prèvies a la matrícula
  • Presència al Saló de l’Ensenyament, organitzat de forma conjunta amb el SAE (Servei d’atenció a l’estudiant)
  • Jornada de Portes Obertes, realitzada a la Facultat pel Deganat i pels responsables de la titulació.
  • Visites a instituts i centres privats d’ensenyament secundari per donar a conèixer els nostres ensenyaments.  
  • Realització de tutories prematrícula a càrrec del Pla d’Acció Tutorial
  • Sessió informativa sobre matriculació per part de la Secretaria de la Facultat.
    
 2. Accions d’orientació i acollida específiques de la titulació per als estudiants de nou ingrés.
  • Realització de la Jornada d’Acollida per als alumnes de nou ingrés, el primer dia de classe, amb la col·laboració del SAE i dels membres del Pla d’Acció Tutorial
  • Realització de tutories grupals i individuals al llarg del primer curs acadèmic per tal d’ajudar els alumnes en la transició al sistema universitari. A càrrec del Pla d’Acció Tutorial
  • Difusió d’activitats d’interès per a l’alumnat per mitjà del Campus Virtual del Pla d’Acció Tutorial.
 3. Accions de suport i orientació per als estudiants de la titulació
  • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.
  • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars i no curriculars.
  • Tutoria individual a demanda, a càrrec dels membres del Pla d’Acció Tutorial
  • Sessions informatives sobre màsters i postgraus
  • Sessions sobre sortides professionals i recerca de feina
  • Realització d’activitats de suport i orientació amb el suport del SAE
  • Difusió d’activitats d’interès per a l’alumnat per mitjà del Campus Virtual del Pla d’Acció Tutorial.
Comparteix-ho: