Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau de Comunicació Audiovisual (en extinció) (pla d'estudis 2010)

Itineraris

La universitat de Barcelona reconeix en la seva normativa de permanència dos tipus d’itineraris acadèmics:

  • Itinerari a temps complet
     En aquest itinerari l’alumne matricula en el primer any 60 crèdits i a partir del segon any entre 46 i 60 crèdits. Excepcionalment, i sota autorització del cap estudis, pot matricular un màxim de 74 crèdits/curs. Per a itineraris a temps complet amb menys o més crèdits curs s’aconsella contactar amb el tutor del Pla d’Acció Tutorial.
  • Itinerari a temps parcial
    En aquest itinerari l’alumne matricula el primer any 30 crèdits i a partir del segon any entre 18 i 45 crèdits. En cas de voler seguir itineraris personalitzats es recomana als alumnes que consultin al seu tutor del Pla d’Acció Tutorial a fi de pactar una continuació dels estudis adaptada a les seves necessitats.
Comparteix-ho: