Verification, monitoring, modification and accreditation

Al llarg de la vida dels ensenyaments oficials, se succeeixen els processos per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (VSMA) dels títols oficials. Des del centre, es treballa per vincular aquests processos interns de la manera més estructurada i integrada a través del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), i així promoure l’eficiència en la gestió i donar resposta als diversos requeriments normatius.

Per saber-ne més! Vídeo divulgatiu sobre la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, elaborat per AQU Catalunya.

Documentació

Memòries de les titulacions de la Facultat:

GRAUS

Grau en Medicina

Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Ciències Biomèdiques

Grau en Odontologia

Grau en Infermeria

Grau en Podologia

 

MÀSTERS

Màster en Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetes

Màster en Biomedicina

Màster en Competències Mèdiques Avançades

Màster en Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable

Màster d'Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

Màster en Medicina Tradicional Xinesa

Màster en Medicina Translacional

Màster en Recerca Clínica

Màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada

Màster de Cirurgia Podològica

Màster de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Màster de Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres

Share: