GIDPE2000

Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació
Presentació: 

El treball del GIDPE s'ha centrat, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat, incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge, millorar la participació activa dels estudiants per afavorir el sentit dels aprenentatges, millorar el pràcticum a través la col·laboració entre escola i universitat.

Línies d'innovació desenvolupades

Ø  Avaluació dels aprenentatges i modelització de l’anàlisi i millora de la pràctica d’avaluació.

  • Model d’avaluació multidimensional i estructural.

  • Retroalimentació –Feedback.

Ø  Competències transversals: treball en grup col.laboratiu

  • Escriptura col·laborativa.

Ø  Competències transversals: autoregulació.

  • Suports a la regulació de la participació.

Ø  Equips docents com a comunitats de formació i aprenentatge.

Ø  Metodologies de suport a l’aprenentatge

  • Aprenentatge basat en problemes –Problem-Based Learning, PBL–, aprenentatge basat en casos –Case-Based Learning, CBL–, aprenentatge basat en projectes, simulacions.

Ø  Entorns Personal d'Aprenentatge –Personal Learning Environments, PLE.

Ø  Reflexió sobre la pràctica en el marc de la relació Universitat – Escola

  • Co-tutoria universitat –escola en el seguiment i l’avaluació del pràcticum

Ø TIC - Disseny i desenvolupament tecnopedagògic (Moodle -TIC)

  • Influència educativa i ús de les TIC 

Ø Metodologies actives per l’aprenentatge

  • Millorar la participació activa -implicació- dels estudiants per afavorir el sentit en el seu aprenentatge

Ø Aprenentatge professionalitzador

  • Millorar el pràcticum a través de la col·laboració entre escola i universitat. Reflexió conjunta per donar resposta als reptes educatius de l'escola.

Codi UB: 
GINDOC-UB/071
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra
Antonio Membrive Ruiz
Iris Merino Rubio