Facultat de Belles Arts

Facultat de
Belles Arts

Call for Papers: Inventar Cartografías Habitables. Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.

Per primer any, l’espai de Mostra Publicaciones llença una convocatòria oberta per a estudiants de cinematografia i arts visuals.

Data límit: 31 de març de 2024
Envia’ns el teu assaig visual o textual a: alba@dracmagic.cat
Longitud màxima text escrit: 2.000 paraules
Longitud màxima assaig visual: 10 minuts

Els assajos visuals i textuals seleccionats passaran a formar part del dossier «Inventar cartografies habitables» que es publicarà a l’espai editorial de Mostra Publicacions al juliol de 2024. Les produccions seleccionades es presentaran a la jornada interuniversitària «Inventar cartografías habitables» que tindrà lloc a el Centre d’Arts Santa Mònica durant la darrera setmana de maig de 2024.

Per a més informació accedeix a la seva pàgina web: https://www.mostrafilmsdones.cat/