Sistemes operatius i aplicacions 

En general, el nom dels sistemes operatius i de les aplicacions informàtiques ha d’anar precedit de l’article, i s’ha d’escriure en rodona i amb les majúscules pertinents d’acord amb la marca registrada:

Exemple correcte El Windows XP, el Linux, el Mac OS, el DOS, l’UNIX, l’OpenOffice.org, l’Access, el Microsoft Office, l’Adobe Acrobat, el Firefox, etc.


Ara bé, en estructures de relació o pertinença (de + nom de l’aplicació), l’article sovint s’elideix:

Exemple correcte Les taules de Word, una base de dades d’Access, un full de càlcul d’Excel, etc.
Darrera actualització: 2-5-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Sistemes operatius i aplicacions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1570> [consulta: 25 febrer 2021].