Línies d’informació 

En els entorns gràfics, la informació dels programes s’estructura en línies o barres el nom descriptiu de les quals s’escriu en minúscules i lletra rodona.

Exemple correcte La barra de tasques del Windows conté, entre d’altres, el botó Inicia i els botons de les aplicacions en execució.

Exemple correcte La barra de títol s’ubica a la part superior de la finestra d’un programa i en mostra el nom. En general, també hi ha la icona del programa i els botons Maximitza, Minimitza i Tanca.

Exemple correcte La barra de menú, situada a la part superior de la finestra d’una aplicació, per sota de la barra de títol, permet d’accedir a diversos menús desplegables amb opcions.

Exemple correcte La barra d’eines, a sota de la barra de menú, permet d’activar, per mitjà de botons o d’icones, les funcions més habituals d’un programa.

Exemple correcte La barra d’estat se sol mostrar a la part inferior de la pantalla i informa l’usuari sobre l’activitat del programa.
Darrera actualització: 28-4-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Línies d’informació» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1571> [consulta: 3 març 2021].