Unitats de disc 

Tant en l’MS DOS com en el Windows, les diverses unitats on es pot emmagatzemar i des d’on es pot recuperar informació s’anomenen amb lletres assignades de manera convencional pel sistema operatiu. Les lletres de les unitats s’han d’escriure en rodona, majúscules i seguides de dos punts.

Exemple correcte En general, C: es fa servir per designar la unitat de disc dur; A:, per fer referència a la unitat de disquets; D: o E:, per anomenar els dispositius òptics (CD, DVD); G:, per a les unitats extraïbles, etc.
Darrera actualització: 28-4-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Unitats de disc» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1577> [consulta: 25 febrer 2021].