Camins 

En general, per designar el camí complet on es troba un fitxer determinat, se citen tant la unitat com les carpetes que el contenen. Així doncs, a la dreta de la lletra de la unitat, seguida dels dos punts, es consignen jeràrquicament totes les carpetes fins a arribar al fitxer que interessa anomenar. Els diversos elements que componen els camins s’escriuen en rodona i se separen per barres, inclinades si es treballa en UNIX i inverses si es treballa en DOS.

Exemple correcte C:\Program Files\Adobe\Acrobat\Distillr\AcroDist.exe
A:\q1\chart.ps
D:\docs\criteris.doc
Darrera actualització: 28-4-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Camins» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1579> [consulta: 25 febrer 2021].