Formats i extensions 

El format defineix la manera com un fitxer s’emmagatzema, es visualitza per pantalla o s’imprimeix. En general, s’expressa per mitjà de l’extensió. Per exemple, un document en format de text porta l’extensió .txt i a un document en format de Word li correspon l’extensió .doc.

En general, els formats s’escriuen en rodona i en minúscules, tret que el nom respongui a una sigla i s’hagi de posar en majúscules. D’altra banda, les extensions sempre s’escriuen en rodona i minúscules, i van precedides d’un punt convencional.

Exemple correcte Al format de text enriquit o RTF, li correspon l’extensió .rtf; al format PostScript, l’extensió .ps; al PDF, li correspon l’extensió .pdf; al format d’intercanvi de gràfics o GIF, l’extensió .gif; a l’MP3, l’extensió de fitxer .mp3; l’estàndard JPEG, s’identifica per l’extensió .jpeg o .jpg; etc.


Per extensió, el nom dels formats s’aplica als dispositius i productes que en segueixen les normes.

Exemple correcte Un fitxer PDF o un document PDF, un fitxer JPEG o un lector JPEG, etc.
Darrera actualització: 2-5-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formats i extensions» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1580> [consulta: 25 febrer 2021].