Límits de la funció o l’acció en comptes de les persones 

És important no fer servir la funció o l’acció en comptes de les persones de manera sistemàtica, ja que en alguns casos poden originar problemes per canvi de significat o per manca de claredat, precisió i fluïdesa.
Darrera actualització: 15-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Límits de la funció o l’acció en comptes de les persones» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2573> [consulta: 28 gener 2023].