Salutacions de textos escrits o orals 

En salutacions de textos escrits o orals adreçats a més d’un destinatari indeterminat (especialment en cartes, correus electrònics, ponències, apunts de les xarxes socials, comunicats d’actualitat de pàgines web, etc.) es recomana l’ús de les formes dobles senceres.

Exemple correcte Senyores i senyors,

Exemple correcte Benvolguts degans,
Benvolgudes deganes,

Exemples en castellà
Darrera actualització: 21-7-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Salutacions de textos escrits o orals» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2580> [consulta: 3 febrer 2023].