Qui 

L’ús del relatiu qui, en català, i quien, en castellà, és especialment útil en determinats textos administratius i normatius (com ara les sol·licituds) per substituir el masculí singular com a genèric o les formes dobles.

Exemple correcte Qui sol·licita...
La persona que sol·licita...

Exemple inadequat El sol·licitant
El o la sol·licitant


Exemple correcte Qui presenta la demanda
La persona que presenta la demanda

Exemple inadequat El demandant
El o la demandant


Exemple correcte Qui representa legalment l’empresa
La persona que representa legalment l’empresa

Exemple inadequat El representant legal de l’empresa
El o la representant legal de l’empresa


Exemple correcte Documentació de qui sol·licita l’ajuda

Exemple inadequat Documentació del sol·licitant de l’ajuda

Exemples en castellà
Darrera actualització: 18-5-2017
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Qui» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2627> [consulta: 28 gener 2023].