Ivette Margarita Espinoza Díaz

Doctora en Psicologia, Avaluació i mesura de la conducta. Universitat Rovira i Virgili, 2014. Investigador al GREDI.

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Violències de gènere, estrès i burnout.
Avaluació i millora dels entorns laborals i la qualitat de vida.
Construcció d’instruments psicomètrics per l’Avaluació de factors de risc psicosocial, del estrès acadèmic universitari i d’agressivitat en l’entorn educatiu.