Jordi Tous Pallarés

Doctor en Psicologia, Psicologia Social de Treball i dels Recursos Humans. Universitat de Barcelona, 1993
Investigador al GREDI

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Identitat
Violències de gènere
Avaluació i la millora de la qualitat de vida
Construcció d’instruments psicomètrics per delimitar l’abast de l’absentisme laboral
Factors de risc psicosocial