Paula Beaus Barquín

Doctoranda de la URV en el Programa Interuniversitari de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societatas i Polítiques.

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Estudis femenistes
Violències de gènere