Mònica Ferré Tobaruela

Pedagoga i psicopedagoga. Investigadora predoctoral al Grup de Recerca en Educació Intercultural i Gènere (GREDI). Doctoranda al programa d’Educació i Societat de la Universitat de Barcelona. Professora al Màster en Formació del Professorat de Secundària de la UB.

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Interculturalitat

Estudis femenistes