Montse Freixa Niella

Doctora en Psicopedagogia. Universitat de Barcelona, 1991

Àmbits d’especialització / Línies de recerca:

Transicions en l’educació superior

Interculturalitat i diversitat religiosa