Com passar d’una docència presencial a una docència en línia?

onlineUB

Informació, recomanacions i recursos per a l’activitat docent no presencial en la UB

En aquest document s’ofereixen suggeriments orientatius per adaptar les classes presencials a la situació actual de continuïtat no presencial de la docència. La informació que aquí apareix és dinàmica atesa l'excepcionalitat

Guia elaborada des dels vicerectorats de Docència i de d’Ordenació Acadèmica i Qualitat amb informacions i recomanacions per a l’activitat docent no presencial. Es tracta d’un document dinàmic que cal consultar de manera recurrent.

linia

avaluacioUB

Recomanacions i recursos per a l’avaluació no presencial en la Universitat de Barcelona

Es tracta d’una guia on es descriuen les diverses eines que el professorat de la Universitat de Barcelona pot utilitzar per avaluar a distància i s’ofereixen suggeriments orientatius per adaptar les avaluacions presencials a la situació actual de continuïtat no presencial de la docència.

linia

especifiques

Docència no presencial i alumnes amb necessitats educatives específiques

El moment actual ha requerit un enorme esforç de tota la comunitat universitària; tots ens hem hagut d’adaptar a l’heterogeneïtat de les nostres realitats. Però des del Servei d’Atenció a l’Estudiant.

linia

avaluacio no presencial

Document de treball sobre l’avaluació universitària no presencial

En la reunió mantinguda el 16 d’abril de 2020 en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) –amb representació del Govern, les 12 universitats catalanes i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)–, el grup de treball creat per definir els criteris acadèmics, que han de regir la finalització del curs universitari en un escenari de docència d’emergència en línia, ha acordat proposar quatre formats d’avaluació no presencial i un seguit d’orientacions en funció de l’autonomia universitària.

linia

ensenyar

Enseñar y aprender en línea

Guia senzilla amb consells pràctics per passar d’una docència presencial a una docència en línia.

Plataforma engegada pel Ministeri d’Universitats, en coordinació amb la CRUE i dissenyada i mantinguda per la UNED i la UOC amb la contribució de totes les universitats espanyoles.

liniauoc

Docència no presencial d’emergència

Seminaris en línia d’una hora impartits per professorat de la UOC sobre temes d’interès per a l’ensenyament en línia. Les sessions queden gravades i es poden consultar.

linia

llibre

Experiencias de evaluación continuada en la Universidad 

Recull d’experiències variades i en diferents àrees de coneixement d’avaluació continuada. Fruit del treball del Grup Transversal d’Innovació Docent sobre Aprenentatge Autònom (TRANS.EDU) de la nostra universitat i d’altre professorat que hi ha col·laborat.

linia

Guia per facilitar pràctiques de feedback en educació superior

Es presenta una breu guia de què es la retroacció o feedback i el seu sentit en l’actualitat en el marc de l’ensenyament superior amb alguns exemples, sense ànim de ser exhaustius, que poden contribuir a estimular el sentit formatiu de les pràctiques d’avaluació. Elena Cano, Laura Pons-Seguí i Laia Lluch