Entorns Virtuals d’Aprenentatge. Millorem la competència digital docent!

Descripció

Aprendrem a gestionar diferents entorns virtuals d’aprenentatge des d’un nivell inicial, podrem dissenyar les nostres aules virtuals amb propostes d’activitats i recursos digitals que faran de l’aula un entorn més global ampliant la nostra competència digital docent i la del nostre alumnat. El curs té una doble vessant, EVA i creació de recursos digitals.

Per dur a terme les activitats proposades al curs, els participants s’hauran de donar d’alta a diferents aplicacions en línia gratuïtes, a tal efecte recomana fer servir el correu XTEC  per evitar dispersió d’usuaris i paraules claus.

Objectius

  • Dotar el professorat dels coneixements bàsics per triar i desenvolupar un entorn virtual d’aprenentatge adient per al seu alumnat i per a la seva matèria.
  • Formar els docents en noves eines i recursos digitals que facilitin que la seva aula sigui dinàmica i respongui a les inquietuds i a la motivació que actualment necessita l’alumnat.
  • Dissenyar aules virtuals aplicades a entorns professionals on poder fer el seguiment de l’alumnat, avaluació, comunicació, etc. i omplir-los amb recursos motivadors i que facin que la seva experiència a les aules virtuals tingui un punt afegit i complementi l’aula presencial.

Continguts

Bloc 0: De l’aula presencial a l’aula virtual, els complementes? (1 h)

Activitat: El diari del canvi (4 h)

Bloc 1: Moodle (3 h)

Activitat: Comença a fer recursos: presentacions i scorms; endavant! (3 h)

Bloc 2: Google Classroom (3 h)

Activitat: Deixa’t veure per l’aula: tutorials (3 h)

Bloc 3: Edmodo o EVA similar (3 h)

Activitat: Aules dinàmiques i divertides amb podcast, som-hi! (3 h)

Bloc 4: Fes l’aula! Que ja ho tens tot! (10 h)

Bloc 5: Valoració del curs i cloenda (1 h)

Activitat: Comparteix la teva feina (1h)

Metodologia

Metodologia d’aprenentatge condicional o adaptatiu desenvolupada en un entorn virtual d’aprenentatge (e-learning).

En l’aprenentatge condicional el creador dels materials formatius defineix a priori diferents itineraris a través dels continguts. La selecció de l’itinerari per a cada participant depèn dels seus resultats en diferents proves de nivell intermèdies que se li proposen al llarg del curs.

Per tal d’encabir aquesta metodologia al curs, es presentaran diferents EVA i cada participant podrà escollir l’entorn que pugui ser el més adient per a ell, segons les seves inquietuds, capacitats, disponibilitat de tecnologia i de temps, etc.

En cada bloc es presentaran unes eines que han de servir per dotar de contingut les classes virtuals. Aquestes eines seran aprofitables per a cadascun dels EVA que es proposen al curs, de manera que al projecte final, independentment de l’entorn escollit, cada docent les podrà aplicar sense limitacions.

Així mateix, utilitzarem un conjunt de tècniques encaminades a oferir als participants en línia una experiència personal i diferenciada, partint de la base que cada docent és diferent i únic, ja que posseeix una experiència, unes necessitats formatives o un estil d’aprenentatge diferents.

A partir de les tasques presentades a cada bloc, les tasques voluntàries i els qüestionaris, prèvies al projecte final, el tutor o tutora podrà definir el camí de cada participant, fent que sigui protagonista del seu aprenentatge i que tregui el màxim rendiment del curs.

No es requereixen coneixements previs.

Destinataris

Professorat de Cicles Formatius de qualsevol Família Professional. Està convidat tot el professorat que vulgui aprendre a utilitzar nous recursos tecnològics a les seves aules, innovant i motivant el seu alumnat amb l’objectiu que millorin en els aprenentatges.

Formadora

Carla Longobuco (ForEduca)

Calendari i horari

Del 16 de febrer al 21 de març de 2024

L’horari que cada participant necessiti (amb accés a la plataforma sense horari fixe) asíncron.

Hores a certificar

Se certificaran 35 hores

Requisits de certificació

Presentació del 80 % de les tasques obligatòries que formen part de l’avaluació indicades a l’aula virtual.

En el cas de realitzar el 100 % de les tasques obligatòries, el participant rebrà, a més del certificat de superació del curs, una insígnia digital com a reconeixement al seu compromís i dedicació en formar-se i millorar la seva tasca docent.

Modalitat

En línia, asíncron

Lloc

Campus Virtual de la UB

Idioma

Català

ODS

ODS4 - Educació de qualitat

Preu

Gratuït

Nombre de places

30

Període d’inscripció: del 5 de desembre al 31 de gener de 2024, ambdós inclosos

Adjudicació: a partir de l’1 de febrer de 2024

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 035 172

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.