ACTIVITATS I OPTATIVES DE RECERCA COMPROMESA AL BATXILLERAT

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció:

Aquest taller es planteja com un espai de formació i intercanvi entre professorat de batxillerat a càrrec de la programació del treball de recerca, així com de les optatives de recerca compromesa que alguns centres ofereixen en el marc del nou currículum. Compartirem programacions, materials i reptes de recerca sobre problemàtiques de sostenibilitat i drets humans en la globalització, vinculats a les matèries de batxillerat. La formació s’emmarca en el projecte Vers un batxillerat de recerca compromesa, adreçat a promoure el batxillerat com a comunitat de recerca compromesa amb l’entorn i les iniciatives de transformació local i global.

Objectius:

  • Facilitar la programació didàctica del treball de recerca orientada a la consolidació de competències clau a nivell de batxillerat.
  • Fomentar la recerca en problemàtiques de la globalització en aliança amb associacions, serveis locals i entitats de justícia global.
  • Incorporar la competència ciutadana a l’avaluació de la recerca, de forma coherent amb els objectius formatius de l’etapa.

Continguts:

  • Programació curricular de la recerca de batxillerat: objectius formatius, planificació didàctica i materials de centre.
  • Criteris i eines d’avaluació formativa i qualificació final.
  • Educació en ciutadania global des de la recerca de batxillerat.
  • Reptes de recerca en problemàtiques de la globalització vinculats a les matèries.

Metodologia:

En la primera sessió, presentarem els materials de la formació i posarem en comú la seva aplicació en optatives de recerca compromesa de varis centres. En base a aquest intercanvi, organitzarem el treball complementari que consistirà en:

  • Opció A. Elaboració col·laborativa de la programació i materials d’optatives de recerca compromesa.
  • Opció B. Preparació del material sobre el treball de recerca propi de centre.

Aquest treball s’elabora i comparteix entre sessions per facilitar l’intercanvi d’idees i materials, aprofundir en les presentacions inicials i aclarir dubtes en base a aquestes produccions. A més, mantindrem col·loquis amb entitats i serveis locals que permeten investigar en problemàtiques de la globalització des de matèries optatives com Reptes científics, Problemàtiques socials, Creació literària, Programació i les optatives d’ODS de segon curs.  

Persones destinatàries:

Professorat de batxillerat a càrrec de la programació del treball de recerca o d’optatives d'en recerca. Tenen prioritat els instituts participants en el projecte Vers i en el programa Recerca per a la ciutadania global, que nodriran l’intercanvi d’experiències. La inscripció és oberta a professorat d’altres centres fins a cobrir places.

Formadora:

Nuria González (Fundació Solidaritat UB).

Calendari i horari:

27 de juny, 1, 2, 3 i 4 de juliol de 2024, de 16:30 a 18:30 h

Hores:

20 hores (10 de sincròniques i 10 de treball complementari)

Requisits de certificació:

Assistència a un mínim del 80% de les sessions i lliurament satisfactori del treball complementari.

Lloc:

Campus virtual UB

Places:

30

Període d’inscripció:

Fins al 21 de juny de 2024

 

Inscripció:

Formulari per internet

Més informació:

recercapau@ub.edu   |  idp.cursos@ub.edu

Organitzen:

s

 

idp

 

      Amb el suport de:

d
 

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.