Projecte Admira. Activitats amb detectors Medipix per investigar La radiació a l’aula. Els detectors de partícules. Medipix/Timepix, del Cern a les aules

Estat matrícula
Matrícula tancada
Campus
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

vols introduir la detecció de partícules a les etapes de secundària i batxillerat?

El projecte ADMIRA vol apropar la recerca als nostres alumnes per impulsar noves vocacions científiques i tècniques. Busca motivar els docents oferint l’oportunitat de treballar amb dispositius desenvolupats en un centre de recerca com el CERN, facilitant formació addicional i fent-los treballar en una xarxa temàtica. Posarem a l’abast dels estudiants i dels professors instruments i dades d’experiments científics reals perquè puguin experimentar, ser els actors en projectes de recerca i contribuir a la creació de coneixement.

El tema principal al voltant del qual gira el projecte és la detecció de partícules.

Aquest projecte va arrencar d’una col·laboració entre el grup del CERN que desenvolupa els dispositius Medipix/Timepix i els centres Sagrada Família de Gavà i Menéndez y Pelayo de Barcelona. El 2018 van demanar junts una proposta de finançament per promoure aquesta iniciativa i crear una xarxa d’escoles que tinguin accés a aquests instruments i comparteixin resultats d’experiments i les dades que es generin. Aquestes dades estaran compartides en una web dissenyada per a l’intercanvi d’informació entre centres. L’Institut de Ciències del Cosmos de la UB també ha acollit estudiants per facilitar-los l’accés a equipaments del laboratori de física moderna, com per exemple tubs de raigs X.

Es vol vincular el projecte a centres de recerca i universitats per apropar els joves estudiants a la recerca i establir, així, ponts entre les escoles, les universitats i els centres de recerca. Els joves han de prendre consciència de l’excel·lent recerca que es fa en centres d’investigació, i volem que la feina que fan els investigadors arribi als estudiants i els serveixi d’inspiració i motivació en la seva formació.

El projecte està pensat per tal que els estudiants aprenguin tenint un paper actiu en la recerca del coneixement, pel que fa a conceptes sobre radiació natural (tipus, fonts), anàlisi de dades amb algoritmes i nocions d’electrònica, amb una metodologia en la qual les diferents disciplines es retroalimenten. També és important el vessant de treball en equips i la presentació de projectes en públic. La participació en el projecte aportarà als estudiants coneixements aprofundits en física, química i matemàtiques.

CURS OBERT. Formació de cursos oberts a docents i alumnes de centres interessats en la temàtica.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ: 10 de gener de 2020 de 16 a 20 h. Facultat de Física

INTRODUCCIÓ ALS DETECTORS DE RADIACIÓ

 

Introducció als xips Medipix desenvolupats al CERN

R. Ballabriga (CERN)

Activitats pedagògiques en detecció de radiació

D. Parcerisas (Sagrada Família)

Raigs còsmics

P. Bordas (ICCUB)

Radiació ambient, tipus de partícules, dosimetria

E. Graugés (ICCUB)

TALLERS: 16 i 17 d’abril de 2020 de 16 a 20 h. Facultat de Física

 

 

Explicar la ciència. Tècniques escèniques i de narració oral per a la divulgació científica

A confirmar

Tutorial edició de vídeos per divulgació de ciència

S. Paredes (Ins. Menéndez Pelayo - BCN)

Tutorial com escriure un article científic

A confirmar

Fonaments de l’electrònica de lectura de detectors

R. Ballabriga (CERN)

Introducció a Octave per anàlisi de dades

A confirmar

Taller cambra de boira (RESTRINGIT GRUP DE TREBALL)

D. Parcerisas (C. Sagrada Família - Gavà)

ACTIVITATS DE FORMACIÓ (Juny-Juliol 2020) (Dates i ponents per confirmar)

APLICACIONS DE DETECTORS

IRIS: Institute For Research in Schools (Londres)

El detector LHCb del CERN

Anàlisi de dades amb super computadors

Detectors de radiació en sincrotrons

JORNADA FINAL (Desembre 2020)

 

Presentacions realitzades pels estudiants de Treballs de Recerca participants en el grup de Treball ADMIRA.

Coordinació

  • Rafael Ballabriga Suñé. Enginyer tècnic en Telecomunicacions i enginyer superior en Electrònica,  actualment treballa com a enginyer a la secció de Microelectrònica del Centre Europeu per a la Recerca Nuclear (CERN) a Ginebra.
  • Eugeni Graugés Pous. Vicedegà de Recerca i Doctorat de la Facultat de Física de la UB i professor agregat del Departament de Física Quàntica i Astrofísica.
  • Daniel Parcerisas Brossa. Llicenciat en Ciències Físiques per la UAB, professor i cap del Departament de Ciències del Col·legi Sagrada Família de Gavà.

Durada: 20 hores

Destinataris: professorat de física i química de secundària obligatòria i batxillerat. S'admetrà un alumne acompanyant per a cada participant (s'informarà com tramitar-ho adientment)

Calendari i horari: consultar la graella de les activitats

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials

Lloc: Facultat de Física, Universitat de Barcelona. Aula Magna

Places: 50

Preu: gratuït

Període d’inscripció: del 13 de novembre de 2019 al 8 de gener de 2020

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula. Oberta llista d’espera

Informació i/o consultes

Idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Organització

FAcultat Fisica cosmos

 Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.