Batxillerat de recerca compromesa:de l'objectiu al marc teòric

Estat matrícula
Matrícula tancada

 

Descripció: 

La recerca de batxillerat permet transferir les competències i sabers de matèria a l’exercici de la ciutadania global. La vinculació de les recerques amb els reptes globals de sostenibilitat i drets humans facilita la concreció d’objectius viables d’investigació, així com la identificació de fonts d’informació per a la recerca a l’abast de l’alumnat.  

En aquesta formació, posarem en pràctica algunes activitats d’aprenentatge basades en la comunicació entre estudiants que mobilitzen competències específiques de Llengües i ajuden a resoldre les etapes inicials de la recerca: de la concreció de l’objectiu a la confecció del marc teòric.  

Objectius: 

  • Proporcionar recursos pràctics per a la programació d’activitats grupals d’aprenentatge en les etapes inicials de la recerca.  

  • Desenvolupar criteris d’avaluació formativa de la recerca, des de principis ètics de sostenibilitat i drets humans.  

Continguts: 

  • Concreció d’objectius de recerca a l’abast de l’alumnat. 

  • Estratègies de cerca d’informació coherent, vàlida i pertinent. 

  • Tractament crític de la informació com exercici de ciutadania global. 

  • Recursos d’avaluació formativa per a la millora del treball i l’aprenentatge. 

  • Les biblioteques públiques, aliades de la recerca de batxillerat. 

Metodologia: 

Es basarà en activitats d’aprenentatge col·laboratiu i avaluació formativa que poden desenvolupar-se amb els grups de batxillerat. Les sessions es complementen amb un treball pràctic que s’inicia i es comparteix entre sessions per a la seva revisió i millora. 

Persones destinatàries: 

Professorat de batxillerat, especialment de les matèries de Llengua. 

Formadora: 

Nuria González (Fundació Solidaritat UB) 

Format: 

En línia síncrona 

Modalitat: 

Taller  

Campus virtual: 

No 

Calendari i horari: 

18 i 25 de gener de 2024, de 17 a 19 h 

Hores: 

8 hores (4 de sincròniques i 4 de treball complementari) 

Idioma: 

Català 

Requisits de certificació: 

Assistència a un mínim del 80% de les hores sincròniques i lliurament satisfactori del treball complementari (data límit de lliurament: 5 de febrer de 2024). 

Places: 

25 

Lloc: 

Sessions per Zoom 

Període d’inscripció: 

Fins al 15 de gener de 2024 

Inscripció per internet: 

Formulari de matrícula 

Més informació: 

recercapau@ub.edu   |  idp.cursos@ub.edu 

Organitzen: 

 f

 

idp_l

 

Amb el suport de: 

 

d

 

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació. Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria. 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.