Formation initiale de langue et littérature française batxibac (année scolaire 2021-2022)

Data
-
Modalitat
Formació a distància

Cours en ligne

Formatrice : Laurence Brault

Horaire : de 15 :30 a 16 :30 h

Calendier : 22 novembre, 9 décembre, 16 décembre,  11 janvier, 27 janvier, 16 février, 1 mars, 7 mars, 15 mars et 24 mars

La durée de la formation est de 20 heures: une heure de formation virtuelle accompagnée de séances de travail individuel. Publication du matériel sur la plateforme.

Programme

  • Première séance : présentation des objectifs de la formation et élaboration d’une programmation sur deux années.

1 heure de cours + 1 heure de travail individuel

Date prévue : lundi 22 novembre

  • Deuxième séance : méthodologie de l’exercice du commentaire de texte.

1 heure de cours + 1h de travail individuel

Date prévue : jeudi 9 décembre

  • Troisième séance : méthodologie de l’exercice de rédaction.

1 heure de cours + 1 heure de travail individuel

Date prévue : jeudi 16 décembre

  • Quatrième séance : corriger et enrichir les productions écrites.

1 heure de cours + 1 heure de travail individuel

Date prévue : mardi 11 janvier

  • Cinquième séance : méthodologie de l'épreuve orale

1 heure de cours + 1 heure de travail individuel

Date prévue : jeudi 27 janvier

  • Sixième séance : corriger et enrichir la production orale

1 heure de cours + 1 heure de travail individuel

Date prévue : mercredi 16 février

  • Septième séance : méthodologie de l’exercice de l’essai (1)

1 heure de cours + 1 heure 30 de travail individuel

Date prévue : mardi 1er mars

  • Huitième séance : méthodologie de l’exercice de l’essai (2)

1 heure de cours + 1 heure de travail individuel

Date prévue : lundi 7 mars

  • Neuvième séance : l’étude des oeuvres littéraires

1 heure de cours + 1 heure 30 de travail individuel

Date prévue : mardi 15 mars

  • Dixième séance : réponses aux questions non résolues

1 heure de cours

Date prévue : jeudi 24 mars

Període d’inscripció: del 20 d’octubre al 20 de novembre, ambdós inclosos.

Es farà arribar l’enllaç de l’Odissea al correu electrònic facilitat a la inscripció a partir del 15 de novembre.

Enllaç d’inscripció: Formation initiale de langue et littérature françaises

Més informació i consultes:

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.