Formation initiale d’histoire batxibac (année scolaire 2021-2022)

Estat matrícula
Matrícula tancada
Data
Modalitat
Formació a distància

Cours en ligne

Formateurs : Gemma Belluda et Manuel Pérez

Horaire : de 15 :30 a 16 :30 h

Calendier : 18 novembre, 25 novembre, 2 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 3 février, 10 février, 17 février, 24 février, 3 mars et 10 mars

La durée de la formation est de 20 heures, divisées en séances virtuelles (11 heures) et travail individuel (9 heures). Les séances durent 1 heure. Entre séances il y aura un écart et les élèves devront préparer et envoyer des exercices brefs qui seront commentés pendant la séances suivante. Les exercices seront adaptés au niveau des élèves, en fonction de s’ils sont débutants ou pas. La plateforme servira aussi pour publier des matériaux.

Programme

 • Première séance : présentation des objectifs de la formation et méthodologie de l’exercice du commentaire de documents (1).

Date prévue : jeudi 18 novembre

 • Deuxième séance : méthodologie de l’exercice du commentaire de documents (2).

Date prévue : jeudi 25 novembre

 • Troisième séance : méthodologie de l’exercice de rédaction (1).

Date prévue : jeudi 2 décembre

 • Quatrième séance : méthodologie de l’exercice de rédaction (2).

Date prévue : jeudi 13 janvier

 • Cinquième séance : introduction à la Seconde république et au Second empire

Date prévue : jeudi 27 janvier

 • Sixième séance : introduction à la Troisième république (débuts et enracinement 1)

Date prévue : jeudi 3 février

 • Septième séance : introduction à la Troisième république (enracinement 2 et crise des années 1930)

Date prévue : jeudi 10 février

 • Huitième séance : introduction à la France pendant la Seconde guerre mondiale

Date prévue : jeudi 17 février

 • Neuvième séance : introduction à la Quatrième république et à la Cinquième république (1)

Date prévue : jeudi 24 février

 • Dixième séance : introduction à la Cinquième république (2) et aspects socio-économiques de la Quatrième et Cinquième républiques

Date prévue : jeudi 3 mars

 • Onzième et dernière séance : programmation et ressources utiles

Date prévue : jeudi 10 mars

Període d’inscripció: del 20 d’octubre al 16 de novembre, ambdós inclosos.

Es farà arribar l’enllaç de l’Odissea al correu electrònic facilitat a la inscripció a partir del 15 de novembre.

Enllaç d’inscripció: Formation initiale d’histoire Batxibac

Més informació i consultes:

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.