Biologia Evolutiva: revisem i actualitzem conceptes

Estat matrícula
Matrícula tancada
Campus
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

Descripció

Actualització de diferents conceptes de la teoria de l’evolució tenint en compte les darreres investigacions, dades experimentals i de camp i reflexions teòriques.

 

Objectius

Revisar alguns dels conceptes bàsics en evolució.

Aplicar el mètode científic per discriminar (validar i falsar) hipòtesis que interpretin determinats fenòmens biològics.

Trobar exemples engrescadors per generar i mantenir l’interès per explicar fenòmens naturals en vista de la teoria evolutiva.

 

Continguts

 

Sessió 1. Mecanismes ecològics de l’evolució i els seus límits. Selecció natural, selecció sexual, aïllament reproductiu, aïllament sexual, deriva genètica... Què és  la convergència evolutiva? Per què és dona? És replicable, l’evolució?

Sessió 2. Quins són els mecanismes de la coevolució? Evolució més enllà de l’organisme; espècies que es persegueixen al llarg del temps... La domesticació: mecanismes, història d’algunes espècies, espècies submises o espècies triomfants? Com la domesticació ha determinat l’evolució humana.

Sessió 3. Relació entre la geologia i la vida. La vida com a creadora de minerals, muntanyes i paisatges. La geologia com a emmotlladora de la vida. 

Sessió 4. Simbionts... què són? Com ha evolucionat una relació tan estreta? Podem viure sense ells? Evolucionem plegats? Ens podem considerar un megaorganisme? Un holobiont?

Aquest taller anirà acompanyat amb una visita a l’exposició Ciència Fricció al CCCB.

Sessió 5. Noves troballes en l’evolució humana. Genètica i paleontologia revolucionen la nostra història. Dels orígens africans a la conquesta del món. Creuaments entre grups humans. El trencaclosques del nostre ADN. Què és una espècie? Com la definim?

 

Metodologia

Xerrades-col·loqui en les quals, a partir d’exemples motivadors que han rebut diferents interpretacions al llarg de la història del pensament sobre l’evolució, s’intentarà veure com es pot aplicar el mètode científic per trobar la interpretació més ajustada a les dades i per decidir quina és la hipòtesi més plausible per explicar casos. Els ponents són especialistes en biologia evolutiva interessats en la divulgació i en trobar maneres de fer interessants i motivadors per a tothom (també per a infants i adolescents) conceptes i fenòmens evolutius més complexos del que pugui semblar, i en fer veure que qualsevol explicació científica cal validar-la empíricament.

Destinataris

Professorat de secundària de Biologia i Geologia. Els socis del Seminari Permanent de Ciències Naturals (SPCN) tindran preferència en la inscripció, però el curs està obert a qualsevol persona que hi estigui interessada.

Formadors

Alex Richter-Boix i Mark Frank


Calendari i horari

5 sessions els dies següents: 

  • Sessió 1: dia 5 de novembre de 2021, de 16.30 a 19.30 h  
  • Sessió 2: dia 12 de novembre de 2021, de 16.30 a 19.30 h 
  • Sessió 3: dia 19 de novembre de 2021, de 16.30 a 19.30 h 
  • Sessió 4: dia 26 de novembre de 2021, de 16.30 a 19.30 h + visita a l’exposició Ciència Fricció 
  • Sessió 5: dia 10 de desembre de 2021, de 16.30 a 19.30 h 

Hores a certificar

20 hores

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i lliurament de la tasca proposada pels ponents 

Nombre de places

50 places

Lloc

Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (UB). Aula 7. 

Preu

50 €

Gratuït per als socis del Seminari Permanent de Ciències Naturals (SPCN)

Idioma

Català

Modalitat

Presencial

Període d’inscripció

Del 8 al 29 d’octubre de 2021, ambdós inclosos

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula  

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.