Competències emocionals al centre educatiu: de la teoria a la pràctica

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció:

La realitat que estem vivint, dins i fora dels centres educatius, ha posat de manifest la necessitat de formar persones emocionalment competents. És per això que en aquest curs oferirem als docents el coneixement i les aplicacions pràctiques necessàries per transferir l’educació emocional a l’aula, al centre i a l’entorn.

Objectius

  • Conèixer la importància de l’educació emocional i el seu impacte en el sistema educatiu.
  • Conèixer l’educació emocional i la seva vessant pràctica.
  • Oferir eines i recursos pràctics d’educació emocional en les diferents etapes educatives.
  • Determinar les característiques i els requisits essencials per a una bona implementació de l’educació emocional en els centres.

Continguts

  • L’educació emocional i les competències emocionals en el marc de les institucions educatives (antecedents, justificació i rellevància en el sistema educatiu).
  • La pràctica de l’educació emocional (marc teòric de referència, competències, metodologia, activitats i recursos, avaluació) en les diferents etapes educatives.
  • La implementació de l’educació emocional en el centre educatiu (model d’implementació, característiques i detecció de necessitats, objectius, formació al professorat i altres agents educatius, implicació de la comunitat educativa).

Metodologia

Sessions en línia teoricopràctiques amb diapositives i materials de suport, així com activitats individuals i grupals.

Plataforma per a les sessions en línia

Google Meet

Plataforma per penjar els continguts de les sessions

Moodle de la Universitat de Barcelona

Destinataris

Mestres i professorat.

Formadors/es

Laia Andrés Bobé, membre del Grup de Treball en Educació Emocional de l’IDP-ICE UB.

Calendari i horari

Els dimecres de 18 a 20:30 h.

26 d’octubre, 2 de novembre, 9 de novembre, 16 de novembre, 23 de novembre i 30 de novembre.

Hores

30 h (15 h síncrones en línia i 15 h de treball intern al centre).

Tasca final

Elaboració d’un breu pla de transferència seguint el guió de treball presentat a la formació.

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i lliurament de la tasca final.

Certificació

Tenen dret a la certificació les persones que assisteixin a un mínim del 80 % de les sessions i rebin una valoració positiva en les tasques orientades per la formadora. Cal complir els dos requisits.

Places

30

Format

Virtual amb les sessions síncrones. Cal connectar-se des d’un ordinador personal.

Preu

90 euros.

Període d’inscripció

Del 6 de setembre al 9 d'octubre de 2022.

Inscripció per Internet:  Formulari de matrícula

Informació i/o consultes:

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 035 172

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

 

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.