El desenvolupament personal i la millora de la relació educativa a través de l’experiència artística

Estat matrícula
Matrícula tancada

ins

Descripció

Aquesta formació dona a conèixer els fonaments de l'Artteràpia i el procés creatiu com a experiència transformadora que, a través del llenguatge artístic, ofereix altres punts de vista de les vivències relacionals, ampliant la mirada intersubjectiva. El taller és experiencial i permet explorar els recursos de l'expressió creativa que faciliten el desenvolupament personal en la millora de la relació educativa.

Oferim un espai de trobada per l'autoconeixement i la comunicació grupal, a través dels processos creatius amb arts plàstiques, on desenvolupar eines i recursos personals per recolzar al docent en la seva tasca d'acompanyament a l'alumnat.

Objectius

 • Conèixer el poder transformador  de l’expressió artística en els processos d’acompanyament emocional.
 • Experimentar, a través del procés creatiu i artístic els recursos que afavoreixen la qualitat dels vincles i relacions interpersonals en la comunitat educativa.
 • Reflexionar sobre les relacions entre educadors i alumnes: observar el grup en diferents aspectes: identitat, necessitats, potencialitats, rols i subjectivitats.

Metodologia

El taller consta de cinc mòduls de 4h diàries presencials i 2h de treball personal autònom. L’estructura de les sessions presencials es divideix en tres parts: a la primera s'exposa la teoria relacionada amb els continguts del taller i presentacions de vinyetes de casos reals. El cos principal de la sessió serà una dinàmica experiencial amb materials artístics que ens portarà a la tercera part, on s’obrirà un espai de reflexió que facilitarà la integració de l’experiència amb la teoria.

Per les hores de treball autònom s’ofereixen diverses lectures i es proposa una activitat artística personal.

Programa

Mòdul  1 - Introducció Artteràpia

 • Què és i què no és Artteràpia, definició, metodologia i orientació. Aplicacions i trajectòria de la disciplina. Presentació de vinyeta curta de cas real.
 • Dinàmica experiencial inicial.
 • Espai de reflexió compartida.
 • Facilitació de la lectura de treball autònom i exercici artístic personal.

Mòdul 2 - L’art com a facilitador de la comunicació i expressió.  

 • Els materials com a potenciadors del contacte amb el món intern. Les qualitats sensorials dels materials ens connecten amb el cos canalitzant l’expressió de les emocions que son difícilment verbalitzables. Presentació de vinyeta curta de cas real.
 • Dinàmica experiencial sobre els materials.
 • Espai de reflexió compartida.
 • Facilitació de la lectura de treball autònom i exercici artístic personal.

Mòdul 3 - Procés creatiu i salut mental/emocional.

 • El joc creatiu com a factor de protecció de la salut mental i emocional. Fomentar la comunicació, l’escolta activa, prendre consciència de les expectatives i el judici. Una mirada des del potencial i les capacitats de les persones. Presentació de vinyeta curta de cas real.
 • Dinàmica experiencial dirigida sobre escolta activa.
 • Espai de reflexió compartida.
 • Facilitació de la lectura de treball autònom i exercici artístic personal.

Mòdul 4 - Grups, relacions intrapersonals i interpersonals.

 • L’Artteràpia i tallers de suport emocional als centres educatius. Presentació de vinyeta de cas real.
 • Dinàmica experiencial dedicada al treball grupal.
 • Espai de reflexió compartida.

Mòdul 5 - Els finals, tancament i conclusions

Espai de tancament del taller per aclariments, dubtes o altres qüestions teòriques.

 • Dinàmica experiencial de tancament.
 • Espai de reflexió compartida per acomiadar el taller.

Formadores

Paz Rosales: Postgrau i Màster d’Art-teràpia (psicoteràpia per l’art i formació psicosocial) per la Universitat Pompeu Fabra, IDEC i Metàfora centre d’estudis d’art-teràpia. Formació en Teràpia de Joc (Asociación Esp. de Terapia de Juego)  i psicoteràpia de nens (Fundació Vidal i Barraquer). Docent al Postgrau i Màster Artteràpia. 10 anys d’experiència en projectes d’artteràpia implementats en centres educatius. Col·laboració amb l’Associació Catalana pel Parkinson, Centre ABB, Fundació LLigam entre d’altres.

Inés Rojo: Llicenciada en Belles Arts per la UB, Postgrau i Màster d’Art-teràpia (psicoteràpia per l’art i formació psicosocial) per la Universitat Pompeu Fabra, IDEC i Metàfora centre d’estudis d’art-teràpia. Especialitzada en clínica psicoanalítica amb nens i adolescents a ECPNA. Formada en Mediació comunitària de conflictes i comunicació no violenta a Fundació Surt. Més de 7 anys d’experiència clínica en Artteràpia a institucions com Càritas, Fundació Adecco, Fundació Asproseat i altres.

Destinataris

Docents de cicles formatius de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, i tutors/es de qualsevol família de cicles formatius. El professorat de l’INS Guillem Catà tindrà preferència en la inscripció.

Calendari i horari

Sessions de l’1 a 5 de juliol de 2024. Horari de 10:00 a 14:00 h.

Modalitat

Taller

Format

Presencial

Lloc

INS Guillem Catà (Camí dels Tubots s/n, Barriada Cots, Manresa - on hi ha l'Escola Oficial d'Idiomes)

Carrer de Rosa Sensat, 6. 08243

Hores a certificar

30 hores (20 hores presencials i 10 de treball autònom).

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i realització de les tasques associades a les hores de treball autònom.

Idioma

Català/Castellà

Preu

90 €

Nombre de places

30

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 14 de juny de 2024, ambdós inclosos

Inscripció per Internet

Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu

Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.