Física de partícules i radioactivitat a secundària

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

Introducció teòrica a la física de partícules, les radiacions ionitzants i els detectors de partícules del CERN (Centre Europeu per a la Recerca Nuclear).

Presentació de diversos recursos educatius disponibles per introduir aquests conceptes a l’aula utilitzant metodologies actives, així com d’experiències en portar aquestes activitats a l’aula, per tal de crear una seqüència didàctica que permeti aplicar-les a classe.

NOTA IMPORTANT: algunes de les xerrades identificades com a "ADMIRA Talks" seran en anglès.

Objectius

 • Motivar el professorat per introduir l’ensenyament de la física de partícules i la radioactivitat als instituts de secundària i batxillerat.
 • Formar el professorat en conceptes bàsics d’estructura atòmica i radioactivitat, i física de partícules i model estàndard a través de les ADMIRA Talks.
 • Presentar el CERN i l’Institut de Ciències del Cosmos (ICCUB) com a centres de recerca punters i alguns dels recursos educatius que ofereixen.
 • Explicar i compartir diverses activitats i recursos per treballar aquests continguts emprant metodologies actives.
 • Presentar eines per al treball pràctic d’aquests continguts a l’aula, analitzant avantatges i dificultats que poden presentar.
 • Compartir experiències en l’àmbit docent per treballar aquests continguts.
 • Dissenyar una seqüència didàctica aplicable a cursos o assignatures que imparteix el professorat assistent.

Continguts

 • Les radiacions ionitzants i les seves aplicacions.
 • La física de partícules i el model estàndard.
 • Els detectors de partícules i el CERN.
 • Recursos educatius sobre la física de partícules i la radioactivitat.

Metodologia

 • Semipresencial
 • 6 conferències en línia síncrones.
 • 1 taller presencial a la Universitat de Barcelona de presentació d’activitats didàctiques.
 • Activitats i recursos al Moodle.
 • Treball personal consistent en el disseny d’una situació d’aprenentatge.

Destinataris

Professorat interessat a apropar la física moderna i la radioactivitat a l’alumnat de secundària i batxillerat de manera activa i experimental.

Formadors

Científics del CERN i l’ICCUB, així com professorat del projecte ADMIRA.

Calendari i horari

Es faran set sessions, de 17:30 a 19:30, en les dates següents:

 • 7 de març, sessió 1

L’ICCUB i el Projecte ADMIRA

La física de partículas y la radioactividad en la educación secundaria

El CERN y la formación del profesorado y el alumnado

Ponents: Anna Argudo , Francisco Barradas.

 • 14 de març, sessió 2

Recursos en línia per a treballar radioactivitat i model estàndard.

Ponents: Dani Parcerisas.

 • 21 de març, sessió 3

ADMIRA Talks: La radioactivitat i les seves unitats

ADMIRA Talks: El model estàndard

Ponents: Eugeni Graugés (UB), Ricardo Vázquez (UB)

 • 4 d’abril, sessió 4

ADMIRA Talks: Els rajos còsmics

ADMIRA Talks: Els acceleradors de partícules

Ponents: Pol Bordas. Hector Garcia,

 • 11 d’abril, sessió 5

ADMIRA Talks: Els detectors de partícules.

ADMIRA Talks: Detectors Medipix i les seves aplicacions

Ponents: Anna Ventura. Rafael Ballabriga

 • 18 d'abril, sessió 6

Taller presencial de cambra de boira i altres activitats per a l’aula.

Lloc: Facultat de Física.

Ponents: Daniel Parcerisas i altres docents del projecte ADMIRA.

 • 25 d'abril, sessió 7

Taula rodona sobre experiències de treball amb radioactivitat a l'aula.

Ponents: Daniel Parcerisas i altres docents del projecte ADMIRA.

Treball personal: El professorat assistent ha de treballar individualment per elaborar una seqüenciació didàctica (situació d’aprenentatge) per a alguna assignatura o nivell que li interessi, emprant els recursos presentats. A més, ha de respondre qüestionaris de Moodle en línia per als quals s’han de fer servir simulacions de radioactivitat, quàntica, etc.

Hores per certificar: 20 hores (14 hores de sessions en línia o presencials i 6 hores de treball personal).

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les sessions de formació, creació d’una seqüència didàctica per fer amb l’alumnat, i resposta als qüestionaris del curs mitjançant el Campus Virtual.

Modalitat: Curs

Nombre de places: 60

Preu: 15 €

Aquest import està destinat a cobrir les despeses de material utilitzat en el taller de cambres de boira. Aquest material restarà disponible a l’ICCUB per a ús del professorat del curs.

Idioma: català, castellà i anglès

Període d’inscripció: del 22 de gener al 18 de febrer de 2024, ambdós inclosos

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

 

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.