Les fortaleses: una eina per créixer conjuntament amb el teu equip de treball

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

Cap orquestra pot fer música si no es coneix el so dels instruments, i si no hi ha una peça per interpretar.

Sovint pensem que per treballar en grup només cal un grup de persones i un tema per treballar. Malgrat que això és bàsic, moltes vegades no obtenim els resultats esperats, perquè manquen elements. Per exemple, que les persones es coneguin entre elles i es valorin mútuament, i que es tractin en funció d’allò que fan i són, i no en funció del que pensin dels altres o de la simpatia que sentin pels altres; que totes les persones del grup comparteixin el mateix objectiu amb il·lusió; que algú dirigeixi el grup i en conegui i respecti els membres, i, finalment, que cadascú assumeixi la seva tasca dins del grup.

En definitiva, per treballar en grup cal que les persones que el formen siguin realment un equip: que es coneguin, que apreciïn les competències particulars de cada membre, que comparteixin l’objectiu comú, que algú mantingui viva la flama de la il·lusió i de la direcció del grup i, en conseqüència, que treballin plegades i que cadascú aporti la seva competència única en la seva millor versió.

I és que, com ja hem dit, cap orquestra pot fer música si no es coneix el so dels instruments i si no hi ha una peça per interpretar.

En aquest curs es treballaran aquests aspectes, fent servir continguts i eines de la psicologia positiva, l’entrenament generatiu, l’atenció plena i la programació neurolingüística (PNL).

Objectius

1. Conèixer les competències i les fortaleses del grup: el so dels instruments de l’orquestra

 • Afavorir l’autoconeixement i el coneixement de les fortaleses de cada membre del grup, dins la classificació de la psicologia positiva.
 •  Reconèixer la forma d’aplicar les fortaleses personals a la feina.
 •  Les fortaleses bàsiques per al treball en equip:
  • La justícia-equitat.
  • El lideratge.
  • La interiorització de l’objectiu del grup, per part de cadascun dels seus components.

2. Treballar l’objectiu del grup: la peça que ha d’interpretar l’orquestra

 • Definir l’objectiu: missió i visió.
 • Perfilar l’objectiu: l’estratègia de creativitat de Walt Disney.
 • Formular i consensuar l’objectiu per part del grup, tenint en compte les normes de bona formulació d’objectius.

3. Definir la feina individual de cadascun dels membres del grup: la partitura de cada instrument

 • Establir l’estratègia segons cada membre del grup: línia del temps de Robert Dilts.
 • Arribar a un compromís personal pel que fa al treball en equip.

Continguts

 • Psicologia positiva
 • Autoconcepte
 • Autoestima
 • Virtuts i fortaleses
 • Visió i missió en el grup
 • Formulació correcta d’objectius segons la PNL
 • Estratègia de creativitat de Walt Disney
 • Línia del temps de Robert Dilts en l’establiment d’estratègies de canvi
 • Atenció plena

Metodologia

Es combinen fonaments teòrics amb dinàmiques d’aprenentatge experiencial, que ajuden a comprendre les fortaleses personals i grupals, a precisar i integrar l’objectiu grupal, i a definir la feina de cada membre de l’equip, en funció de les seves competències personals.

Destinataris

Departaments didàctics, equips docents, equips de coordinadors i qualsevol grup de treball que vulgui esdevenir un equip de treball excel·lent.

Formadors/es:

NOEMI CALERO: Llicenciada en Filosofia. Professora d’Educació Secundària de l’Àrea de Filosofia, a l’Institut de Secundària Numància de Santa Coloma de Gramenet. Postgrau en “La tutoria i la seva pràctica”. Membre del GR_AT: grup de recerca en l’acció tutorial de l’IDP_ICE UB. Formadora de Formadors de l’IDP-ICE de la UB

MONICA MAICAS: Llicenciada en Psicologia. Postgrau en ¨Pràctica psicomotriu educativa i preventiva”. Tutora de SIEI de Secundària a l’INS Poeta Maragall , de Barcelona. Trainer en PNL. Coach generatiu. “Mindfulness Based Stress Reduktion”. Membre del GR_AT: grup de recerca en l’acció tutorial de l’IDP ICE UB. Formadora de Formadors de l’IDP ICE UB

CRISTINA MONTAÑÉS: Professora de Secundària de l’Àrea de Música. Coordinadora de Convivència l’INS Mediterrània de Castelldefels. Mediadora en conflictes. Màster en musicoteràpia. Postgrau en Coaching Educatiu. Membre del GR_AT: grup de recerca en l’acció tutorial de l’IDP_ICE UB. Formadora de Formadors de l’IDP-ICE UB

CARME VANRELL: Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Història. Professora de Secundària i Tutora durant quaranta anys. Postgrau en Mediació en Conflictes. Màster en PNL. Màster en PNL i Coaching. Didacta de l’Associació Espanyola de PNL. Coaching generatiu. Hipnosis Eriksoniana. Membre de la IAGC : International Association for Generative Change. Mindfulness Based Stress Reduktion. Formadora de Formadors de l’IDP ICE UB. Coordinadora del GR_AT :grup de recerca en l’acció tutorial de l’IDP_ICE UB.

Calendari i horari:

Febrer:  16 i 23

Març: 2, 9, 16 i 23

Horari:  17 a 19.30 h

Total hores a certificar: 30 h .

 15 hores síncrones i 15 de treball personal

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i valoració positiva d’un treball orientat per les formadores.  Els dos requisits són indispensables per poder certificar

Places: 20

Format:  en línia (meet)

Preu: 90 €

Període d’inscripció:

Del 13 de gener de 2023 al 10 de febrer de 2023

Inscripció per Internet:

Formulari de matriculació

Informació i/o consultes:

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 035 172

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.