Massatge oriental: Mètode Ito - Thermie

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

La Ito Therapy és una tècnica de Massatge Oriental d’origen japonès, que busca equilibrar i harmonitzar l'energia vital (Ki en japonès) de l'individu.

Objectius

La Ito Therapy, també coneguda com a Teràpia Ito, consisteix en l’aplicació de calor sobre punts concrets del cos (punts d'energia i els meridians), amb la finalitat d’equilibrar i harmonitzar-la energèticament provocant benestar a la persona que ho rep. Aquesta formació s’encabeix en el mòdul MP4, UF3 ( massatges orientals), i al MP13 projecte, del CFGS Estètica i Benestar.

Continguts

Es divideix entre conceptes teòrics i pràctiques que s’especifiquen a continuació.

Metodologia

 • Sessió 1 (Presencial - 5 hores):  Contingut Teòric:
 • Història del DR: Kinetsu Ito.
 • Concepte d'Ito-thermie.
 • Teoria del tokanetsu.
 • Punts claus del tractament.
 • Utilització de l'Artemisa.
 • Breu introducció al treball per meridians.

Estructura de la Sessió:

- 5 hores de treball teòric on es contempla un descans de 20 min.

 • Sessió 2 (Online - 5 hores):  Contingut:
  • Repàs de la part teòrica de la primera sessió.
  • Treball pràctic: Aprenentatge de la tècnica facial amb enfocament estètic i de benestar.
  • Inici del protocol corporal utilitzant els meridians i punts de shiatsu amb la tècnica ito.
 • Sessió 3 (Presencial - 5 hores): Contingut:
  • Repàs de la part teòrica de les dues primeres sessions.
  • Desenvolupament de la tècnic, amb l'objectiu de promoure la salut i el benestar.
  • Continuació del protocol corporal amb els meridians i punts de shiatsu amb la tècnica ito.
 • Sessió 4 (Online - 5 hores): Contingut:
  • Repàs global de totes les sessions anteriors.
  • Realització de pràctiques completes del protocol.
  • Espai per a preguntes, dubtes i aclariments.
  • Integració dels coneixements adquirits durant el curs. Amb aquesta metodologia, els participants tindran l'oportunitat de comprendre tant la part teòrica com la pràctica de l'Ito-thermie, consolidant els coneixements adquirits i desenvolupant habilitats terapèutiques de benestar. La combinació de sessions teòriques i pràctiques permetrà als alumnes assolir una comprensió holística de la teràpia i sentir-se capacitats per aplicar-la amb confiança.

Formadora

Carmen Roldán - Instagram: carmenroldan_terapeuta. 

www.carmenroldanterapeuta.com

Destinataris

Docents d'FP de la família d'Imatge Personal, especialment del CFGS d’Estètica Integral i Benestar.

Calendari i horari

Els dies 17, 18, 26 i 27 de juny de 2024.

L’horari serà de 14:00 a 19:00 h.

Modalitat

Curs.

Format

Semipresencial (10 horas online, 10 hores presencials).

Lloc

INS TERRASSA.

Hores a certificar

20 hores.

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials.

Preu

Gratuït.

Idioma

Català/Castellà.

Nombre de places

20

Període d’inscripció

Del 10 de maig a l’11 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Adjudicació

A partir del 12 de juny de 2024.

Inscripció per Internet

Formulari de matrícula  

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.