Formació en nanociència i nanotecnologia

Estat matrícula
Matrícula tancada
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

Descripció

NanoEduca va néixer al 2015 i té per objectiu introduir la nanotecnologia a les etapes d'Educació Secundària i Batxillerat i això s’aconsegueix a través de formació i experimentació a l’aula.

La nanotecnologia no només és el futur sinó que ja es desenvolupa en el present, tal com ho demostren les inversions econòmiques i la gran varietat de productes de consum derivats de la nanociència i la nanotecnologia (N&N) disponibles al mercat per a un ampli ventall d’aplicacions.

La introducció de conceptes de N&N no és una tasca fàcil, ja que la comunitat científica utilitza una terminologia específica i densa i, generalment en anglès.

És per això que les activitats de divulgació, comunicació i formació en N&N són més que necessàries, tenint en compte l’impacte actual i futur, d’ aquestes noves tecnologies en les nostres vides. És clau doncs, promoure activitats ben fonamentades, on els conceptes científics es relacionen de forma atractiva amb conceptes quotidians o propers a la realitat de l’alumnat.  Apropar la nanociència i la nanotecnologia a l’alumnat i el professorat, permetrà aconseguir una societat preparada per entendre les implicacions de l’ús de les nanotecnologies i per decidir amb coneixement de causa sobre el seu futur.

El curs NanoEduca és una oferta formativa sobre nanociència i nanotecnologia adreçada al professorat d’ESO i de batxillerat, i que es complementa amb un Concurs Científic on en una jornada de cloenda optativa l’alumnat implicat pot presentar el treball desenvolupat a l’aula. Els requisits i normatives de participació al concurs es fan públiques durant les sessions formatives.

Objectius  

 1. Millorar la capacitació professional i actualitzar els coneixements dels docents de secundària mitjançant la seva formació permanent.
 2. Fer palesa la presència cada vegada més habitual de productes amb components nanotecnològics en la vida quotidiana.
 3. Conscienciar sobre la importància de les nanotecnologies i del fet que ja es puguin considerar tecnologies d’interès i ús general.
 4. Proporcionar al professorat eines i recursos de docència, divulgació i comunicació de la nanociència i la nanotecnologia.
 5. Reflexionar i argumentar respecte de les implicacions etico-socials de la introducció de la nanotecnologia en la vida quotidiana.
 1. Crear una xarxa d’intercanvi de coneixements i col·laboració permanent entre professionals investigadors i docents.

Programa

1a sessió.  Introducció a la nanociència i la nanotecnologia

23 d’octubre de 2019, de 16 a 20 h

En aquesta sessió es farà una introducció a les nanotecnologies, als nanomaterials i als seus productes i aplicacions. També es mostraran tècniques i eines per ensenyar nanociència i nanotecnologia a l’aula i es compartiran experiències anteriors en nanodivulgació. Els assistents també podran intercanviar opinions i plantejar les seves inquietuds sobre el tema.

 • Breu presentació del programa NANOEDUCA i el seu desenvolupament durant el curs
 • Introducció a les nanociencies i les nanotecnologies
 • Nanomaterials: present i futur
 • Aplicacions de la nanotecnologia
 • Experiments pràctics (algunes aplicacions de la nanotecnologia)

2a sessió. Eines didàctiques i comunicatives: guia didàctica NanoEduca; com utilitzar el nanokit; recursos didàctics; com fer un pòster científic

6 de novembre de 2019, de 16 a 20 h

Es presentarà una sèrie de recursos didàctics disponibles a les xarxes per ensenyar la nanotecnologia a l’aula. Es presentarà la guia didàctica NanoEduca i es descriuran els experiments disponibles i l’ús del NANOKIT. Així mateix, per ajudar al professorat a realitzar la seva tasca consistent en un pòster sobre reptes de la nanotecnologia, s’explicarà breument com realitzar un pòster científic atractiu i clar.

 • Recursos per ensenyar nanotecnologia a secundària
 • Com fer un pòster científic
 • Guia didàctica NanoEduca
 • Com utilitzar el nanokit

3a sessió. Beneficis i riscos de la nanotecnologia: implicacions socioètiques

20 de novembre de 2019, de 16.30 a 18.30 h

Tractarem els aspectes ètics i socials referents a la presència de la nanotecnologia en el nostre entorn. Aprendrem a manipular correctament els nanomaterials. Obrirem un nanodiàleg per entendre el paper dels diferents actors implicats en la nanotecnologia.

 • Conceptes de nanoètica i nanodiàleg
 • Nanotecnologia i riscos ambientals, laborals, etc.
 • Nanofòrum sobre nanotecnologia i societat (això no queda clar que és?)

4a sessió. Presentació treball (pòster) final

15 de gener de 2020,  de 17 a 18.30 h

Entre la 2a i la 4a sessions, els assistents al curs hauran de dissenyar un pòster científic, a partir de les indicacions i recomanacions donades . Aquesta activitat correspondrà a les hores de treball personal, i requerirà d’una presentació i defensa dels pòsters davant d'experts en nanociència, nanotecnologia i comunicació científica en la 4a sessió.

La data límit per lliurar el pòster serà el 8 de gener

NOTA: Una vegada superada la formació, el professorat i el seu alumnat tindran l'oportunitat de participar en el Concurs Científic Nanoeduca

Professorat

 • Jordi Díaz, Joan Mendoza, Lluís López (CCiTUB/Nanodivulga UB)
 • Javier Fernández (UB)
 • Xavier Batlle (IN2UB, FMC-UB)
 • Julia Lorenzo (UAB)
 • Julio Pérez, Fina Guitart (CESIRE)
 • Anna Oliete (Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Generalitat de Catalunya)
 • Yolanda Fernández (INS Mercè Rodoreda)
 • Àlex Argemí, Francisco J. Paños (ICN2)

Destinataris

Les sessions de formació s’emmarquen en el programa NanoEduca, que proposa una formació per a docents de secundària, principalment de les àrees de STEM: ciències, tecnologia i matemàtiques.

Coordinador del projecte

 • Jordi Díaz. Universitat de Barcelona: Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB)

Entitats organitzadores

 • Universitat de Barcelona: Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB) (www.ccit.ub.edu), NanodivulgaUB (http://www.ub.edu/laubdivulga/nanodivulga/) i Institut de Ciències de l’Educació (ICE) (http://www.ub.edu/ice/)
 • Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) (www.icn.cat)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (www.uab.cat)
 • Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE – Dept. Educació) (agora.xtec.cat/cesire)

Hores

20 hores. 12 h són presencials i 8 de treball no presencial que consistirà en l’elaboració d’un pòster científic

Calendari

Sessions presencials: 23 d’octubre, 6 i 20 de novembre de 2019 i 5 de febrer de 2020.

El 27 de gener de 2020, data límit de lliurament del pòster científic.

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i l’entrega i defensa del pòster científic

Places: 50

Preu: activitat gratuïta

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia II. Aula 002.

Inscripció: del 4 de setembre al 18 d’octubre de 2019

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.