Parlar, escriure i llegir. Experiències per combatre el pessimisme

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

Jornada sobre llengua on s’exposaran evidències científiques de grups de recerca educativa  i bones pràctiques que actualment s’estan duent a terme a centres educatius de Catalunya.  

Objectius

    Aprofundir sobre un dels grans reptes dels centres educatius: aprendre a llegir i escriure.

    Descobrir les oportunitats del nou currículum d’educació lingüística i literària.

    Conèixer la metodologia TILC (Tractament Integral de Llengua i Contingut) i mostrar-ne pràctiques de referència.

    Donar conèixer els resultats de la recerca educativa del programa “llegim i escrivim en parella” pel foment de la lectura i l’escriptura.

    Interpretar què ens diuen les dades sobre els usos lingüístics dels escolars de Catalunya.

    Reflexionar sobre les relacions entre centres educatius i biblioteques i conèixer la gran tasca que fan aquestes per poder fomentar noves sinèrgies i ajudar a la personalització de tot l’alumnat.

    Mostrar bones pràctiques de centres educatius de Catalunya tant de primària com de secundària.

Continguts

    Aprenentatge de la lectura

    Aprenentatge de l’escriptura

    Aprenentatge de l’expressió oral

    Foment de l’expressió oral, l’escriptura i la lectura

    Currículum d’educació lingüística i literària.

    Metodologia TILC

    Usos lingüístics

    Biblioteca

Metodologia

Conferències, taules rodones i experiències

Destinataris

Docents de primària i secundària (especialment llengües, però obert a tothom) i l’escola d’adults.

Formadors

    Ponències a càrrec de:

    Marta Flores

    Avel·lí Flors

    Montserrat Fons

    Rosa Gil

    Guadalupe Jover

    Bones pràctiques a càrrec de:

    Núria Alba

    Margaret Àlvarez

    Irene Caixàs

    Martí Camprodon

    Olga Cercós

    Betlem Cuesta

    Dani Espresate

    Roger Fusté

    Ferran Galimany

    Glòria García

    Carlos Ortiz

    Mireia Pérez

    Raquel Segura

    Abraham Tusell

Calendari i horari

Divendres 16 de febrer, tarda. (17:15 –20:00h)

Dissabte 17 de febrer, matí. (08:45-14:00h)

Format

Presencial

Modalitat

Jornada

Idioma

Català

Preu

Gratuït

Places

Limitades

Lloc

Sala d'actes de l'Institut- Escola Eixample. Carrer València 252, 08007 Barcelona

Programa 

Divendres, 16 de febrer de 2024, a les 16 hores 

 
 
 
 
 
 

17:15-17:30 h 

 

 
 
 
 
 

Acreditacions  

Benvinguda a càrrec de: 

Rita Ossó - Subdirectora General d'Ordenació Curricular del Departament d’Educació  

Maria Rosa Buxarrais - Directora de l’IDP-ICE de la Universitat de Barcelona  

 
 
 
 
 

17:45-18:30 h 

 

 
 
 
 

Ponència: 

El Repte de llegir i escriure a un món canviant. Montserrat Fons  (UB) i Rosa Gil (UAB) 

 
 
 
 
 

18:30-20:00 h 

 

 
 
 
 

Taula d’experiències d’escriptura i lectura: 

L’escriptura a l’Educació Infantil i Primària. Mireia Pérez  

Atles de viatges imaginaris. Un viatge de creació literària a secundària. Betlem Cuesta  

L’animal desconegut. Ferran Galimany  

El vers com a reflex. Dani Espresate  

Una caixa, una situació, un aprenentatge. Irene Caixàs 

 

Dissabte, 17 de febrer de 2024, a les 8.45 hores 

 
 
 
 
 
 

08:45-09:00h 

 
 
 
 
 

Acreditacions  

 
 
 
 
 

09:00-09:45h 

 

 
 
 
 

Ponència:   

Educación lingüística y educación literaria en el nuevo currículo. Guadalupe Jover  

 
 
 
 
 

09:50-10:50h 

 

 
 
 
 

Taula d’experiències: La metodologia TILC     

Integrar la llengua en el treball de totes les matèries: el programa TILC. Núria Alba Roma i Glòria Garcia 

Aprendre amb l’AICLE una experiència a secundària. Martí Camprodon. 

Llegir Descartes a partir d'un joc de cartes? Abordar els textos filosòfics des de l'experiència intel·lectual que proposen. Roger Fusté  

Com és d’important comunicar-se! Margaret Àlvarez  

 
 
 
 
 

10:50-11:20h 

 
 
 
 

Pausa 

 
 
 
 
 

11:20-12:15h 

 

 
 
 
 

Ponència:  

Evidències de la recerca (2012-2022) del programa Llegim i Escrivim en parella del GRAI (UAB). Marta Flores 

L’Experiència des de l’escola de la Vila de Polinyà. Abraham  Tusell  

 
 
 
 
 

 
12:15-12:50h 

 

 
 
 
 

Ponència:  

Els usos lingüístics escolars a Catalunya: què ens diuen les dades? Avel·lí Flors Mas 

 
 
 
 
 

12:50-13:40h 

 

 
 
 
 

Taula d’experiències: La biblioteca com a impuls de la lectura(13-13.45) 

Copa Pàmies. Una gamificació per promocionar el préstec a la biblioteca escolar. Carlos Ortiz  

La petita Alexandria: descobrir, aprendre i compartir. Raquel Segura  

Club de no lectura. Olga Cercós  

 
 
 
 
 

13:45-14:00 

 
 
 
 

Cloenda a càrrec d’Olga Cercós 

Període d’inscripció per internet: del 12 de gener al 14 de febrer de 2024

Matrícula

    Professorat de l’XTEC (Departament d’Educació): formulari de matrícula -  XTEC

    Altres professionals: formulari de matrícula - altres professionals

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 035 172

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.