Aprofundiment en Pràctiques restauratives en l’àmbit de la infància i l’adolescència. Model Belinda Hopkins. Mòduls 4 i 5.

b

m

en

Descripció

Aquest curs dona continuïtat a la formació en pràctiques restauratives segons el model creat per Belinda Hopkins. Les persones inscrites cursaran els mòduls 4 i 5 de la formació que ella ofereix.

Què són l’enfocament restauratiu i les pràctiques restauratives?

L’enfocament restauratiu suposa incorporar la mirada i les eines restauratives en l’àmbit educatiu (formal o no formal), familiar, laboral, judicial, penal o comunitari per tal de proveir-nos d'estratègies de gestió positiva dels conflictes i de resoldre’ls reparant les relacions malmeses, millorant la convivència i reforçant els vincles afectius entre les persones afectades per aquestes situacions. Vol posar l’accent en la comunitat, en la responsabilitat personal i comunitària i en la confiança.

Objectius i continguts

  • Conèixer i aprofundir en la facilitació de reunions restauratives mitjanes i grans.
  • Desenvolupar habilitats avançades per a la facilitació de: reunions restauratives formals, cercles de resolució de problemes, intervencions restauratives espontànies, desescalada de conflictes, gestionar els propis conflictes i planificació d'accions.
  • Tenir l’oportunitat de practicar les noves habilitats en un ambient agradable i de suport.
  • Explorar els valors que sustenten les pràctiques restauratives i el canvi de paradigma que suposa.

Metodologia

  • Idioma castellà, català i anglès. Les intervencions de B.Hopkins seran majoritàriament en castellà i anglès, quan sigui necessari es farà una traducció consecutiva al castellà.
  • Metodologia dinàmica i restaurativa.
  • Debat i intercanvi d’experiències.

Formadores: doctores Belinda Hopkins i Mònica Albertí

 Transforming Conflict Ltd

b Dra. Belinda Hopkins (APRJC). Directora de Transforming Conflict, centre nacional sobre enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut al Regne Unit.

Belinda Hopkins ha estat pionera, amb un treball que inicià ja fa més de 19 anys, en el desenvolupament de l’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu i juvenil al Regne Unit i també a d’altres països. A principis dels anys 90, després del seu desenvolupament professional en l’educació secundària, va fundar Transforming Conflict, una de les entitats líders al Regne Unit en formació i assessorament en enfocament restauratiu en l’àmbit de la infància i la joventut. Actualment continua impartint personalment les formacions, escrivint llibres i articles, desenvolupant materials per a la formació i fent conferències tant en l’àmbit nacional (Regne Unit) com internacional.

Ha estat involucrada en el desenvolupament dels Estàndards nacionals de qualitat (pràctica) tant per a professionals com per a serveis, institucions i entitats, treballant en col·laboració amb el Restorative Justice Council (RJC) i el Ministeri d’Interior durant més de 10 anys. Va ser una de les primeres professionals acreditades pel RJC (APRJC) al Regne Unit, membre del Consell del RJC, i actualment forma part d’un grup de treball per a la millora dels estàndards de formació.

  encercle.cat

monica Dra. Mònica Albertí i Cortès. Promotora de l'enfocament restauratiu global a l'àmbit escolar a Catalunya. Coordinadora d'encercle.cat.

Doctora en Educació. Màster en Pedagogia Social i Comunitària. Postgraduada en mediació. Llicenciada en Psicologia. Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, àmbits penal, comunitari i escolar. Formadora de formadors, assessora i promotora del desplegament de l’enfocament restauratiu global en l’àmbit escolar. Investigadora col·laboradora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport Blanquerna. Línies de recerca: mediació, enfocament restauratiu, participació i cultura de pau. Col·laboradora de Transforming Conflict, ICE-UB i SAIP Blanquerna, i de diferents projectes de l’Administració per a la promoció del paradigma restauratiu en l’àmbit escolar. Membre del Grup de Treball de Pràctiques Restauratives de l’IDP-ICE. Formadora de l’IDP-ICE en conflictes, mediació i pràctiques restauratives.

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària, batxillerat, FP, centres de formació d’adults, orientadors, professionals dels serveis educatius, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs, mediadors i altres professionals relacionats amb l’educació formal i no formal i la gestió positiva dels conflictes que hagin realitzat els mòduls 1, 2 i 3 del model de Belinda Hopkins amb anterioritat, caldrà acreditar aquest requisit mitjançant el lliurament del certificat corresponent a idp.cursos@ub.edu. 

En el cas que quedin algunes places lliures, s'obrirà un termini de tres dies (5, 6 i 7 d’octubre) en els quals les persones formades en el curs de Formació de formadores de Pràctiques restauratives de l’IDP de la UB, o en els cursos de Formació de formadors/es coorganitzats amb el Departament d’Educació o en d’altres cursos en els quals s’hagi treballat les pràctiques restauratives amb el model Belinda Hopkins, hauran d’enviar a idp.cursos@ub.edu el seu currículum formatiu exclusivament d’aquest tema i el certificat obtingut.

Hi haurà un procés de selecció fins a exhaurir les places, el dia 10 d’octubre s’informarà per correu electrònic a les persones que han estat seleccionades.

Si la formació no s’ha realitzat en el marc de la Formació de formadores en Pràctiques restauratives del Departament d’Educació ni en l’IDP_ICE UB, a més a més del currículum i del certificat del curs corresponent, caldrà adjuntar el programa.

En el pòster d’activitats del 1r trimestre d’Educació Infantil, Primària i Secundària, curs 2022-2023, s’indicarà si hi resten places lliures

Es prega que les persones inscrites es comprometin a assistir a les hores lectives, ja que cada nou element que es treballi es basarà en algun concepte previ ja treballat. Volem, també, crear un grup on tothom se senti segur per

provar noves idees i habilitats. Si algú arriba tard o surt abans, aquest fet pot tenir un efecte en el sentiment de confiança i seguretat de les persones participants.

Calendari i horari

14, 15 i 16 de novembre de 17,30 a 20,30 h

19 de novembre de 9 a 15 h

Hores 

Se certificaran 15 presencials.

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les sessions i realització de les tasques orientades per les formadores

Places: 20

Lloc : Campus Mundet. Edifici Migdia I. Aula Serrallonga, 2a planta.

Preu : 250 €

Període d’inscripció: del 19 de setembre al 30 de setembre de 2022

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

idp.ecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’DP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per a participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  amb  els  termes  que  indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.