ReVoluciona la teva classe amb la Realitat Virtual i Augmentada

Descripció

Aprendrem a dissenyar experiències d'EA de Realitat Virtual basades en espais  professionals i integrades en entorns virtuals d’aprenentatge com a recursos digitals pel desenvolupament dels nous continguts pràctics.

Objectius

 • Millorar la competència digital del docent a través de l’ús de la tecnologia de la realitat virtual.
 • Entendre la tecnologia RV i RA.
 • Conèixer els recursos per generar aplicacions RV i RA.
 • Analitzar la conveniència de la introducció de la RV i RA a l’aula en funció dels objectius.
 • Dissenyar aplicacions RV i RA per la seva inserció als currículums educatius.

Continguts

Bloc 1. I això de la Realitat Virtual... què és? (4 hores)

  • Conceptes bàsics
  • Orientacions didàctiques
  • Imatges 360º

Activitats:

 1. Coneixement de conceptes
 2. Obtenir imatges 360º de diferents fonts

Bloc 2. És hora de viatjar!! (9 hores)

  • Tours virtuals i plataformes
  • Escenes, punts d’interès i altres recursos

Activitats:

 • Creació de Tours virtuals amb diferents plataformes

Bloc 3. Imagina el teu món (9 hores)

  • Eines per la creació de mons virtuals
  • Escenes, punts d’interès i altres recursos

Activitats:

 • Creació de mons virtuals

Bloc 4. Ampliem el nostre món amb la RA (8 hores)

  • Introducció a la realitat augmentada

Activitats:

 • Creació d’una aplicació senzilla RA

Bloc 5. Què s’ha fet fins ara? (4 hores)

  • Casos d’èxit amb la RV

Activitats:

 • Cas d’estudi. Punts forts i febles

Bloc 6. Valoració i cloenda (1 hora)

Metodologia

Es pretén que els docents que participin en aquest curs siguin capaços de crear les seves primeres aplicacions amb realitat virtual.

Per això, el primer bloc pretén proporcionar als participants els continguts conceptuals necessaris per crear les seves aplicacions, així com les orientacions didàctiques necessàries per incloure-les a l’ensenyament.

El curs té una orientació eminentment pràctica en el que s’ajudarà als participants a crear i compartir les seves creacions. Així mateix, s’animarà a l’avaluació entre parells per tal d’obtenir un feedback dels propis companys que ajudin a la reflexió i millora constant.

Al finalitzar el curs, els docents podran aplicar el seu coneixement sobre la  realitat virtual i orientar-ne a la seva utilització dins el món de l’ensenyament.

No es requereixen coneixements previs.

Destinataris

Professorat de Formació Professional de qualsevol família professional. Està convidat tot el professorat que vulgui aprendre a utilitzar nous recursos tecnològics a les seves aules, innovant i motivant el seu alumnat amb l’objectiu que millorin en els aprenentatges.

Persona formadora

Pablo García (ForEduca)

Calendari i horari

Del 16 de febrer al 21 de març de 2024

L’horari que cada participant necessiti (amb accés a la plataforma sense horari fixe).

Hores a certificar

Se certificaran 35 hores

Requisits de certificació

Presentació del 80% de les taques obligatòries que formen part de l’avaluació indicades a l’aula virtual.

En el cas de realitzar el 100% de les tasques, amb el certificat, el participant rebrà un insígnia com a reconeixement al seu compromís i dedicació en formar-se i millorar la seva tasca docent

Modalitat

En línia, asíncron

Lloc

Campus Virtual de la UB

Idioma                                                                               

Català

ODS

ODS4 - Educació de qualitat

Preu

Gratuït

Nombre de places

30

Període d’inscripció: del 5 de desembre al 31 de gener de 2024, ambdós inclosos

Adjudicació: a partir de l’1 de febrer de 2024

Inscripció per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/idp

A/e: idp.cursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.