Conceptes de salut mental per a docents. Els trastorns mentals

Estat matrícula
Matrícula tancada

Curs presencial

Descripció

La problemàtica relacionada amb la salut mental a la infància i adolescència és una de les preocupacions més rellevants que expressen els professionals del món educatiu. Les dificultats emocionals, de regulació de la conducta i els trastorns mentals són qüestions que neguitegen i a les quals no és gens fàcil donar resposta des de l’escola.

Les preocupacions que tenen els professionals de l’educació tenen a veure amb les dificultats i patiment que perceben en molts dels seus alumnes, però també amb les dificultats i angoixes dels propis docents respecte a com treballar i acompanyar aquest alumnat ja que, molts d’ells, senten que no tenen prou informació ni formació per fer una bona tasca educativa amb aquest alumnat.

Així, els dos objectius genèrics del curs són: informar sobre els problemes de salut mental i els trastorns mentals, i reflexionar sobre el paper, funcions i objectius de l’escola amb aquest alumnat.

Objectius

 • Aportar informació per a la comprensió de la problemàtica de la salut mental.
 • Informar sobre els trastorns mentals més greus i/o amb més incidència en l’escola.
 • Reflexionar sobre l’educació i l’escola com espais d’acollida i aprenentatge i la seva funció en relació a la promoció de la salut mental.
 • Aportar elements per a l’anàlisi i comprensió de la problemàtica de l’alumnat amb problemes de salut mental i les dificultats que poden plantejar per a la tasca educativa, com abordar-ho des de l’escola i estratègies d’intervenció amb l’alumnat més vulnerable.

Continguts

El contingut està estructurat en diversos blocs:

Bloc 1: Conceptes de salut mental

 • Sobre la vulnerabilitat.
 • Condicions d’època / entorn social  i salut mental.
 • Psicopatologia, diagnòstic i classificació en salut mental.
 • Salut mental, malestar i trastorn mental.
 • Infància / adolescència i salut mental.
 • Sobre la prevenció. Factors de risc. Senyals d’alarma.

Bloc 2: Sobre els Trastorns Mentals

 • De la salut mental als Trastorns Mentals Greus.
 • Els principals TM i TMG a la infància  i adolescència: ansietat, depressió, dificultats de regulació de la conducta, suïcidi, addiccions, autisme i psicosi.

Bloc 3: Salut mental i entorn educatiu                           

 • L’escola com entorn promotor de salut mental.
 • Condicions i criteris per a d’implementació de bones pràctiques educatives afavoridores de salut mental.
 • Estratègies de treball: vinculació i conversa, la normativa, gestió de conflictes i de l’aula...
 • El treball en xarxa i les dificultats en les derivacions.

Metodologia

Combina diversos aspectes que són complementaris:

 • Una part expositiva per part del formador.
 • Un dinàmica de conversa per part de tots els participants i també un treball reflexiu en petits grups.
 • Anàlisi de casos o situacions contretes aportades tant pel formador com pels propis participants.
 • Lectura de materials i visionat d’audiovisuals.

Destinataris

Docents de Primària, de Secundària, orientadors, psicopedagogs de serveis educatius,  docents d'escoles d'adults i persones interessades en la problemàtica de la salut mental i els trastorns mentals, i com abordar-ho des de l’entorn educatiu.

Formador

Josep Amorós, psicòleg. Formador de l’IDP-ICE, professor col·laborador de la UOC. Ha treballat al CRETDIC durant 15 anys.

Calendari i horari

 • Dijous 27 octubre, 3, 10, 17 i 24 de novembre i 1 desembre
 • De 18 a 20.30 h

Hores

Hores totals 20 (15 hores lectives presencials + 5 hores de treball personal)

Lloc

Campus de Mundet, aula de l’IDP-ICE

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i realitzar el treball personal proposat.

Places

30

Període d’inscripció

Del 5 de setembre al 22 d’octubre de 2022

Formulari d’inscripció

Preu

70 €

Informació i/o consultes

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.