Programa TREVA. Mindfulness a l’aula nivell I

Estat matrícula
Matrícula tancada

Descripció

Aquest primer nivell del Programa TREVA té com a objectiu principal la GESTIÓ CONSCIENT DE L’AULA

Objectius específics.

 • Educar amb CONSCIÈNCIA PLENA.
 • Aprendre a formar la PRÒPIA PRESÈNCIA en classe.
 • Educar amb CALMA
 • Generar CONTACTI REAL (VINCLE) amb l'alumnat.
 • Desenvolupar la PRÒPIA INTERIORITAT

Continguts

 1. CONSCIÈNCIA I ATENCIÓ. Conceptualització i competències bàsiques.
  1.1 Concepte de mindfulness i altres.
  1.2. L'atenció: característiques, mecanismes i tipus.
  1.3 Factors i habilitats mindfulness.
 2. Recursos psicocorporals per generar LA PRESÈNCIA (auto-observació)
  2.1 Atenció plena
  2.2 Respiració conscient.
  2.3 Veu i parla
  2.4 Consciència sensorial
  2.5 Relaxació
  2.6 Postura
  2.7 Moviment
  2.8 Energia
  2.9 Enfocament emocional.
 3. LA CONDUCCIÓ CONSCIENT DEL GRUP.
  3.1 Pilars de l'educació conscient: calma, presència, contacte i consciència de l'experiència (vivència).
  3.2 La classe com un tot “sagrat”: rituals, contacte, etc.
  3.3 Pautes per a una conducció conscient del grup - classe.

Metodologia

- Avaluació inicial.

- Introducció teòrica de cada contingut.

- Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.

- Suport audiovisual.

- Debat i intercanvi d'experiències.

Formadora

Sara Tomás Bonodo

Destinataris

Docents d’Educació Infantil, Primària i Secundària, pedagogs, psicopedagogs, psicòlegs i altres professionals relacionats amb l'educació.

Calendari i horari

Dimecres: 1, 8, 15, 22 i 29 de març de 2023, de 17,30 a 21.30 hores

Hores i dedicació

20 presencials més 10 de treball personal

Total hores a certificar: 30 h.

Places 25

Lloc

IDP-ICE de la Universitat de Barcelona

Preu 90 €

Període d’inscripció:

Del 17 de gener de 2023 al 24 de febrer de 2023

Inscripció per Internet

Formulari de matriculació

Informació i/o consultes

idp.cursos@ub.edu

Telèfon: 934 035 172

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.