Trobada Pedagògica FORCES

Estat matrícula
Matrícula tancada
Campus
Campus de Mundet
Idioma activitat
Català
Data
Modalitat
Presencial

Amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte FORCES a la comunitat educativa, presentem aquesta Trobada Pedagògica. (Díptic de la jornada)

Volem oferir un espai per compartir les experiències que ha generat el programa entre investigadors UB i els alumnes i tutors de batxillerat.

Coneixerem experiències desenvolupades dins el programa i visibilitzarem el treball realitzat per participants. A la vegada presentarem recursos i eines pròpies i compartides que poden ajudar als tutors i alumnat de batxillerat en el seu procés de realitzar el treball de recerca (TR).

PROGRAMA
16 h Acollida i visita a l’exposició Solidaritat UB.    

SALUTACIONS
17 h Benvinguda institucional
Dr. Xavier Triadó, director de l’IDP-ICE

ORÍGENS
Antecedents, objectius i funcionament del projecte.
Sr. Lluís Casas, Sra. Rosa Giralt equip IDP-ICE

BASTIDES Una eina de suport a la realització del TR
17.15 h
Guia pràctica per fer un bon treball de recerca (TR) a batxillerat. #20 consells essencials
Dr. Max Turull et al.; UB

CONVERSES Conèixer, parlar, preguntar sobre experiències del projecte FORCES
INVESTIGADORS UB - TUTORS BATXILLERAT - ALUMNAT

17.30 h
Dr. Axel Bidon-Chanal – Dr. Rafael Llorach (Fac. CC de l’Alimentació)
Dr. Albert Santasusagna (Fac. Geografia) + alumne Ins. Pius Font i Quer (Manresa)
Prof. David Tella (Fac. Història, Associació Llapis i Llavors)
Dr. Eduard Vives (Fac. Física)

18.30 h
Dr. Xavier Espluga (Fac. Filologia)
Dr. Joan Esteve (Fac. Física)
Dra. Marta Sandoval (Fac. Medicina) + Ins. Lluís Vives (Barcelona)

MIRADES DE PRESENT Una web de suport als TR al centre
19.30 h
Sr. Ivan Nadal, professor i coordinador de recerca a l'Ins. Carles Vallbona de Granollers

MIRADES DE FUTUR Pensar noves maneres de fer recerques: APS a batxillerat, universitat...
19.45 h
Dra. Elisabet Playà (Fac. Ciències de la Terra):
Sr. Marc Diaz, Fundació Solidaritat UB

TANCAMENT

Durada: 5 hores

Destinataris: Coordinadors pedagògics, coordinadors de 2n de Batxillerat i tutors de centres que han participat en el programa. Coordinadors pedagògics de centres que no han participat en el programa. Coordinadors de 2n de Batxillerat de centres que no han participat. Referents de Treball de recerca dels Centres de recursos pedagògics

Calendari i horari:  28 de novembre de 16.30 a 20.30 h

Lloc: Campus de Mundet. Edifici Migdia I. Sala de graus, 3r. pis.

Organització: Institut de Desenvolupament Professional – ICE. Secció d’infantil, primària, secundària i formació professional.

Places: 100

Preu: gratuït

Període d’inscripció: de l’11 al 26 de novembre de 2019

Inscripció per Internet:  formulari de matrícula

Informació i/o consultes
A/e: idp.cursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’IDP-ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.
Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.