Introducció cultural al món àrab

Modalitat

Presencial

Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Familiaritzar-se amb la cultura àrab i les normes i valors per tal de facilitar la comunicació en l'entorn universitari.

Continguts

   

Panorama cultural: el món àrab, entre la tradició i la modernitat

Model de vida, les normes i els valors

El sistema educatiu i l'ensenyament al món àrab

L'estatus de la dona

Trets més significatius de la llengua àrab i modalitats

Qüestions terminològiques: àrab, musulmà, islàmic, islamista, etc

Metodologia

Presentació general. Tallers de casos pràctics amb situacions comunicatives diverses de l'àmbit universitari.

Nombre d'hores 4
Nombre de places 8
Àmbit formatiu

Perfeccionament.

Àrea temàtica

 Comunicació. Subàrees: Interpersonal

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP

Calendari: 9 i 11 de maig de 2023  

Horari: de 13:00h a 15:00h

Lloc: Aula 402 Centre UB Sants

Professorat: Mercè Viladrich

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Corporativa