Eneagrama com a eina per a la millora de la conducció d’equips de treball II

Modalitat Presencial
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius
  • Generar autoconsciència i comprensió de la naturalesa psicològica humana.
  • Millorar les relacions interpersonals, la comunicació en l’entorn laboral, el clima laboral, la gestió i el lideratge d’equips de treball.
  • Augmentar els nivells d’autoconeixement i autoconsciència, i establir un camí de desenvolupament i millora personal i professional.

Continguts

El programa es divideix en 5 sessions amb el següent recorregut:

  • Aprofundir l’eneagrama com a eina per a conèixer els 9 tipus de personalitat psicològica i les seves variants (subtipus, ales, fletxes i triades).
  • Comprendre les dinàmiques i tendències de cada personalitat en el pensar, el sentir i l’acció, i la seva manera particular de percebre la realitat.
  • Aprofundir l'eneagrama com a mètode d’autoconeixement, de coneixement de l’altre i de millora de la intel·ligència relacional.
  • Aplicar l’eneagrama a l’entorn laboral i al lideratge d’equips.
  • Establir un Pla d’acció i millora personal i professional.
Metodologia

La metodologia consisteix en la impartició de classes amb un contingut teòric, combinades amb dinàmiques, visionat de vídeos, estones de reflexió, i aplicant el coaching grupal a l’aula segons les necessitats que sorgeixen durant les sessions.

Nombre d'hores 10
Nombre de places 7
Àmbit formatiu

Perfeccionament.

Àrea temàtica

Formació tècnica per funcions o serveis concrets. Comandaments

Habilitats directives

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP

Calendari: 14, 19, 21, 26 i 28 de juny de 2023  

Horari: de 8.30h a 10.30h

Lloc: Aula 402 Centre UB Sants

Professorat: Judith Regidor. Àrea de Serveis Comuns i Grup UB


 Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Coorporativa