Comunicació no violenta per prevenir tensions i cuidar la relació amb l’entorn

Estat matrícula
Matrícula tancada

comucomu