Occupationary risk prevention in research laboratorie

Modalitat En línia
Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Know the safety regulations that affect the activity carred out in chemical and biological laboratories.

Know the main risks in chemical and biological laboratories and how to eliminate or minimize them.

Continguts

 
  1.  The laboratory: general working conditions in the laboratory.
  2. Specific risks handling chemicals.

      Identification and assessment of chemical risk.

      Safety in the handing of chemicals and experimental instruments.

      Importance of laboratoy work protocols.

      Product storage.

      Environmental controls of chemical pollutants.

  3.  Specific risks of handling biological agents.

      identification and assessment of biological risk.

      Containment measures: Biosafety booths, Disinfiction and  

      sterilization, adequate handling of biological samples, personal  

      protective equipment.

  4. Ergonomics.

      Ergonomics in the workplace.

      Load handling

Metodologia

Formació virtual

Nombre d'hores 4
Nombre de places 25
Àmbit formatiu

Perfeccionament

Àrea temàtica

Seguretat, salut i medi ambient. Subàrea: Prevenció de Riscos Laborals

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP

Calendari: de l'1 al 31 de març de 2023  

Calendari: de l'1 al 30 d´abril de 2023  

Calendari: de l'1 al 31 de maig de 2023  

Calendari: de l'1 al 30 de juny de 2023  

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Coorporativa

+