Fer una entrevista etnogràfica. Una eina per la recollida de dades qualitatives

Estat matrícula
Matrícula tancada

e