Formació PRL: treball en entorn de laboratoris

Modalitat

En línia.

Asíncrona amb Campus Virtual.

Destinataris PDI i PAS de la UB
Objectius

Conèixer la normativa de seguretat que afecta l'activitat que es desenvolupa als laboratoris químics i biològics.

Conèixer els principals riscos existents als laboratoris químics i biològics i la forma d'eliminar-los o minimitzar-los.

Continguts

 
  • El laboratori: condicions generals de treball al laboratori.

  • Equipaments de protecció contra incendis.
  • Senyalització.
  • Instal·lacions.
  • Ventilació.
  • Aparells, màquines, equips i eines de treball.
  • Il·luminació, temperatura i soroll.

 

Vigilància de la salut

 

Emergències

En general (incendi, inundació..) Mèdiques (primers auxilis, cadena d'avís..)

 

Ús de material radioactiu

 

Bones pràctiques ambientals i gestió de residus especials

 

Ergonomia

Ergonomia en el lloc de treball. Manipulació de càrregues.

 

Riscos específics de manipulació d'agents biològics

Identificació i avaluació del risc biològic. Mesures de contenció: cabines de bioseguretat, desinfecció i esterilització.  Manipulació adequada de mostres biològiques. Equips de protecció individual. 

 

Riscos específics manipulació de productes químics

identificació i avaluació del risc químic. Seguretat a la manipulació de productes químics i instrumental experimental. Importància dels productes de treball al laboratori. Emmagatzematge de productes. Controls ambientals de contaminants químics.
Metodologia

Formació Virtual. Es treballarà amb el Campus Virtual PAS.

El curs es realitzarà al Campus virtual UB.

Des de Formació s’envia l’enllaç d'automatrícula i accés entre 1 i 5 dies abans de l'inici del curs.

Un cop feta l'automatrícula  l’alumne té accés al curs des del campus virtual UB.

Nombre d'hores 4
Nombre de places 25
Àmbit formatiu

Perfeccionament

Àrea temàtica

Seguretat, salut i medi ambient. Subàrea: Prevenció de Riscos Laborals

Certificació D'assistència. Expedit per l'IDP

Calendari: de l'1 al 31 de març de 2023  

Calendari: de l'1 al 30 d´abril de 2023  

Calendari: de l'1 al 31 de maig de 2023  

Calendari: de l'1 al 30 de juny de 2023  

Atenció! A través d'aquest enllaç només es podrà matricular el PDI. El PAS ho farà a través de Formació Corporativa