Curs Bàsic de protecció de dades personals

OBJECTIUS

 • Contribuir a donar a conèixer una visió general del dret fonamental a la protecció de dades personals en l'activitat universitària.
 • Aportar una perspectiva més en la gestió de projectes que exigeix noves atencions i responsabilitats.
 • Ajudar a adquirir nous coneixements que també poden ser útils en la condició de persones usuàries o afectades.

CONTINGUTS

 • Unitat 0. Presentació i metodologia
 • Unitat 1. El context del curs: la transformació digital
 • Unitat 2. Protecció de dades i seguretat per a què?
 • Unitat 3. Conceptes bàsics.
 • Unitat 4. Quins drets tinc en protecció de dades? (I)
 • Unitat 5. Quins drets tinc en protecció de dades? (II)
 • Unitat 6. Principis del tractament: com hem de tractar les dades?
 • Unitat 7. La seguretat de les dades.
 • Unitat 8. Protecció de dades en la docència i en la recerca.

MODALITAT

En línia. Tot el curs serà asíncron

METODOLOGIA

Autoaprenentatge mitjançant la lectura dels documents i la visualització dels vídeos. Al final de cada unitat hi ha un breu test que cal superar.

 

DEDICACIÓ

20 hores aproximadament.

CALENDARI

3a edició: de l’1 de febrer al 17 de març de 2023.
4a edició: de l’1 de maig al 18 de juny de 2023.
5a edició: del 25 de setembre al 13 de novembre de 2023

COST

El cost d’aquest curs és assumit per la Secretaria General.

En el següent enllaç podeu veure el seminari de presentació del curs que es va celebrar el dimecres 18 de maig de 2022: https://ubarcelona-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/rortizuroz_ub_edu/EdMQM9ZSZNtJtbwi-Gy8HFIB9m-gw0oC8H0oFT90AmYX6g?e=lSgtpy