El bonus-test. Una experiència d’avaluació formativa a través del Campus virtual

Autor
Amat, C. ; Juan i Olivé, M. E. ; Lozano Mena, G. ; Miró Martí, M. L. ; Pérez Bosque, A. ; Moretó, M.
Tipus
Publicació digital
Editorial
Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis

La Fisiologia Humana és una assignatura comuna dels graus de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i de Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA), que es va posar en marxa el curs 2010-11. Ja des de l’inici vàrem plantejar l’avaluació de l’assignatura de forma continuada; l’objectiu és que els estudiants aprenguin continuadament. El curs incorpora activitats d’avaluació no acreditativa, per estimular l’estudi continuat i, per tant, el seguiment correcte de l’assignatura.

Es tracta d’un conjunt de deu qüestionaris que es fan setmanalment a través del Campus Virtual i que aporten una bonificació a la nota final: els anomenem BONUS-TEST. Aquesta experiència l’hem portat a terme des que es va iniciar l’assignatura fins el curs actual.