Fonts primàries en l’educació digital. LLibre d'actes de les Terceres Jornades Educació i Arxius

Autor
Tribó, G., Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació
Tipus
Publicació digital
Any
Col·lecció digital
Col·lecció Jornades, congressos i simposis

Aquest llibre recull la majoria de les comunicacions i ponències presentades a les Terceres Jornades Educació i Arxius, Fonts primàries en l’educació digital, celebrades a l’ICE de la Universitat de Barcelona, els dies 22 i 23 d’octubre de 2010.

Diverses institucions n’han patrocinat la realització: Ajuntament de Barcelona (Institut d’Educació), Associació d’Arxivers de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona (Àrea de Cultura), Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Autònoma de Barcelona.