XXIV Trobada de professorat de ciències de la terra i del medi ambient

Estat matrícula
Matrícula tancada

i

Aiguamolls a l’estuari del riu Ems, Països Baixos (53.236ºN, 7.207ºE)
Els Camins de l’Aigua

Dijous, 25 de gener de 2024, de 15 a 20 h

Lloc: Aula Magna, Facultat de Ciències de la Terra (UB)
info

L’aigua és una substància abundant sobre la superfície de la Terra, i fa el nostre planeta singular entre els cossos del Sistema Solar. L’aigua esdevé essencial en les reaccions químiques i ha estat clau en l’origen de la vida i posterior evolució al llarg de milers de milions d’anys. 

L’aigua és un recurs renovable i abundant, i no obstant insuficient o escàs en moltes regions habitades del planeta. Així, l’accés als recursos hídrics ha esdevingut causa de conflicte entre comunitats tant a escala local com global. L’home ha intervingut en el cicle de l’aigua des de molt diverses vessants. Hem alterat els cursos fluvials i reservoris naturals, tant superficials com subterranis, en funció de les necessitats de les activitats humanes. Moltes d’aquestes activitats  han tingut repercussions sobre la qualitat de les aigües, i ens hem vist abocats a cercar tractaments per la seva depuració i regeneració. Afegit a això  el canvi climàtic ha comportat canvis en els règims de precipitacions, dificultant l’accés a aquest recurs en moltes regions com la Mediterrània. Entendre el nostre impacte sobre els recursos hídrics es un pas per afrontar el repte de la gestió de l’aigua. 

:: Programa de la Jornada ::

Inscripcions: fins al 22 de gener de 2024