Seminari internacional «Sostenibilitat i noves tecnologies en el dret privat a Catalunya»

Facultat de Dret. Universitat de Barcelona, 23 de novembre del 2023

 La jornada del 23 de novembre de 2023 té per objecte debatre l’impacte que tenen les noves tecnologies i la sostenibilitat en el dret privat a Catalunya i arreu del món, especialment pel que fa a les següents matèries: dret de contractes, consum i sostenibilitat, eficiència energètica dels edificis, danys causats per noves tecnologies i mitjans alternatius de resolució de conflictes.

La jornada està organitzada al marc del projecte «Cumplimiento de los contratos y realidad digital: la adaptación del derecho contractual para la prevención de conflictos transfronterizos» (PID2019-107195RB-I009), el projecte «La reforma del crédito inmobiliario: hacia un mercado europeo sostenible, inclusivo y digital» (PID2021-127197NB-I00), les activitats del Grup de Recerca en Dret Privat Català UB (2021 SGR 347), de la Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu UB i de la Càtedra d’Estudis de Consum i Resolució Alternativa de Litigis. 

La inscripció és gratuïta, però necessària, i es pot realitzar a través del següent enllaç: https://forms.office.com/e/tD7vmSE86L

:: Programa de la jornada